Home อื่นๆ การศึกษา YouTube เปิดตัว Learn@Home การศึกษาสำหรับเด็กช่วงกักตัวอยู่บ้าน!

YouTube เปิดตัว Learn@Home การศึกษาสำหรับเด็กช่วงกักตัวอยู่บ้าน!

YouTube เปิดตัว Learn@Home การศึกษาสำหรับเด็กช่วงกักตัวอยู่บ้าน!

โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่เคยหยุดกับยูทูป

ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอม ทำให้เด็กนักเรียนจะต้องกักตัวอยู่บ้านตามนโยบายหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งในช่วงที่อยู่บ้านนี้ผู้ปกครองหลายคนอาจจะกังวลว่าความรู้ที่เคยได้รับในโรงเรียนจะสะดุด และทำให้เด็กขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาต่อ Youtube จึงจัดแคมเปญพิเศษ YouTube Learn@Home ที่รวบรวมชาแนลต่าง ๆ ในยูทูปสำหรับการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นหวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้

1 แบ่งหมวดหมู่ตามช่วงวัย

การแบ่งหมวดหมู่ตามช่วงวัยเป็นการจัด Chanel ให้เหมาะกับเด็กตามอายุ โดยช่องยูทูปที่ได้รับการคัดสรรจะมีเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอแตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่

  • สำหรับเด็กอ่อนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน

ช่องสำหรับเด็กเล็กเป็นช่องที่รวบรวมความบันเทิงสำหรับเด็ก แต่ขณะเดียวกันก็ฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิด และพัฒนาการทำงานของสมองและระบบประสาทให้เหมาะสมกับวัย ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ มากมายที่เป้นมิตรกับเด็กเล็ก และมีความสนุกสนาน บันเทิง ผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี เช่น

Akili and Me – ชาแนลการ์ตูนที่ชวนเด็ก ๆ ร่วมผจญภัยไปยังดินแดนสายรุ้งกับอาคิลี

Brightly Storytime – ชาแนลอ่านหนังสือที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ฟัง

First University – Early Learning for Toddlers – ชาแนลที่สอนเรื่องพื้นฐาน เช่น สี เสียงของสัตว์ต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้

  • สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 13 ปี

ช่องสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปจะเป็นการรวบรวมช่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามช่วงวัย เน้นความผ่อนคลายและสอดแทรกการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงดูดให้เด็กสนใจ มีทั้งวิดีโอที่เด็กสามารถนั่งดูได้ทั้งวัน และวิดิโอที่เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น

Cosmic Kids Yoga – ชาแนลสำหรับสอนโยคะแบบง่าย สำหรับฝึกสมาธิให้เด็ก

Design Squad Global – ชาแนลที่สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำ

Maddie Moate – ชาแนลสำหรับการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการตั้งคำถามและตอบคำถามที่สมวัย

  • สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป

ช่องสำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไปจะเป็นการรวบรวมช่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่มีการเปิดสินในโรงเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีบทเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ตัวอย่างชาแนล เช่น

mathman1024 – ชาแนลที่ว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

It’s Okay To Be Smart – ชาแนลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอะตอมอย่างง่าย

Learn Engineering – ชาแนลเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิศวกรรม สำหรับเด็กที่สนใจด้านนี้

2 แบ่งหมวดหมู่ตามวิชา

การแบ่งบทเรียนออกเป็นหมวดหมู่วิชาช่วยให้ง่ายต่อการเลือกเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจ และตามความถนัดของเด็ก ซึ่งหมวดหมู่วิชาจะช่วยดึงความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดีจากการได้เลือกเรียนวิชาที่ชอบ แบ่งวิชาออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ ดังนี้

  • วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีอยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง ภายในหมวดนี้จะรวบรวมชาแนลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้ทั้งหมดให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

  • วิชาคณิตศาสตร์

วิชาที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ อย่างคณิตศาสตร์ก็มีการแยกหมวดหมู่ของตนเอง ภายในหมวดจะประกอบคณิตศาสตร์เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ

  • วิชาสังคมศาสตร์

ผู้เรียนหลายคนอาจจะสนใจในเรื่องสังคมศสตร์ การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ในหมวดนี้

  • วิชาเลือก

วิชาเลือกเป็นวิชาที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะทาง เน้นความรู้คู่ความบันเทิง ส่วนมากจึงมักเป็นช่องที่เน้นให้ผู้เรียมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมที่สามารถทำตามได้

นอกจากการแบ่งหมวดหมู่แล้ว ยูทูปยังจัดชสแนลพิเศษสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการสำรวจสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ชื่อหมวดหมู่นี้ว่า Field Trip เป็นการสำรวจโลกในส่วนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โลกใต้ทะเล สถาปัตยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อารยธรรมประวัติศาสตร์ เป็นช่องทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ

การเรียนออนไลน์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถเชื่อมการเรียนรู้ไปยังผู้เรียนในพื้นที่ที่ต่างกัน นอกจากการเรียนผ่านยูทูปแล้วยังสามารถเรียนตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีบริการเรียนออนไลน์ เช่น Tueetor เพื่อให้การเรียนรู้ตรงตามความต้องการมากที่สุด และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย ซึ่งการเรียนออนไลน์เชื่อมต่อง่าย ๆ ด้วยอินเทอร์เน็ต ถ้าใครไม่มีเน็ตบ้านก็สามารถดูผ่านเน็ตมือถือต่าง ๆ เช่น AIS ได้

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version