ads

เรียน & ติว ก.พ. ออนไลน์ สอนเข้าใจง่ายพร้อมสอบ

อาชีพที่มั่นคงที่ผู้ใหญ่หลายคนคาดหวังในตัวบุตรหลานนั่นก็คือการ “รับราชการ” ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ ทหาร ครู หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีทั้งความมั่นคง อีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีทั้งแก่ตัวผู้รับราชการเองและครอบครัว โดยสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นข้าราชการคือการสอบ ก.พ. ที่หลายคนเข้าใจคือ การสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรจุเป็นข้าราชการ

ก.พ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และต้องสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสมัครสอบ 4 ระดับคือ ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับวุฒิปริญญาตรี ระดับวุฒิปริญญาโท และมีการแบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยต้องสอบให้ผ่านทุกภาคดังนี้

ภาค ก

คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป เป็นการทำแบบทดสอบที่วัดระดับ ทุกคนที่จะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ ไม่ต้องสอบใหม่ มี 3 วิชาดังนี้ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาไทย ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ภาค ข

คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยข้อสอบจะเป็นการสอบแบบข้อเขียน และต้องสอบผ่านภาค ก. ก่อนถึงสามารถสมัครสอบภาค ข. ได้ โดยขึ้นอยู๋กับหน่วยงานที่เปิดให้สมัครสอบในช่วงนั้นๆ

ภาค ค

คือ การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการทำงาน โดยต้องผ่านการสอบในภาค ก. และ ภาค ข. มาแล้ว โดยการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัครในช่วงนั้น

**ผู้สอบ ก.พ. จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค จึงจะได้เข้าการบรรจุเข้ารับราชการ**

ในปัจจุบันการเข้าถึงของอินเตอร์เน็ต และ ระบบออนไลน์หลายๆอย่างทำให้เป็นเรื่องที่งานมากยิ่งขึ้นกับการหาความรู้นอกตำราเรียน รวมถึงอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนเพิ่มเติม หรือ ติวเพิ่มเติมสำหรับการสอบต่างๆ ได้ เพียงมีอินเตอร์เน็ต สำหรับการสอบก.พ. รวมถึงการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์โดยสำนักงาน ก.พ. ที่มาในรูปแบบ e-Learning

เรียน ก.พ. ออนไลน์ มีที่ไหนบ้าง ?


e –Learning ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ เป็นต้น โดยมีให้เลือกดังนี้

หลักสูตรทั่วไป

  • หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
  • หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)
  • หมวดการพัฒนสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development)

หลักสูตรเฉพาะ

  • หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 001M (13วิชา)
  • หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ 002 (25 วิชา)

โดยมีวิชา และหัวข้อให้คุณสามารถเลือกเรียนได้ด้วยตัวเอง ตามหัวข้อที่คุณต้อการทั้งในหมวดทั่วไป และหมวดเฉพาะ ผ่านเว็บไซต์ ocsc.go.th/e-learning

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ 63 ววิชาการ

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ ที่ให้คุณเรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง เหมาะสำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ รักเทคโนโลยี สะดวก รวดเร็ว สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด พร้อมเคล็ดลับและเทคนิคจัดการข้อสอบ ติวตรงจุดวิชาที่ออกสอบ คัดโจทย์จริงที่ ก.พ. ออกสอบในรอบ 5 ปี พาแก้โจทย์แบบละเอียด แสดงวิธีคิด วิธีทำ เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของผู้สอน ซึ่งสอบผ่าน ก.พ. มาแล้วทั้ง 3 ระดับ (ปวช. ปวส. ป.ตรี)

ติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

คอร์สติวสอบ ก.พ. ปี 63 ติว ก.พ. แบบออนไลน์ สามารถเรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต พร้อมรองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับการสอบ กพ ที่จะถึงนี้ หลายคนเผชิญกับปัญหา อ่านไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหา ไม่รู้แนวข้อสอบ ทำให้ขาดความมั่นใจ และไม่พร้อมสอบ ปํญหาเหล่านี้มีทางออก ดับคอร์สติวสอบ ก.พ. ที่เน้นความกระชับ ติวตรงจุด เข้าใจง่าย เนื้อหาครบ จบในคอร์สเดียว พร้อมมีตัวอย่างข้อสอบให้ลองทำ และเทคนิคพิชิตข้อสอบ สามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ แบบไม่จำกัดเวลา

OpenDurian คอร์สเรียนออนไลน์

ก้าวแรกสู่ชีวิตราชการที่มั่นคง  สำหรับการสอบ ก.พ. รวมคอร์สติว ภาค ก ก.พ. ออนไลน์ เน้นเทคนิค ทำข้อสอบ สำหรับคนพื้นฐานน้อย ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ความสามารถทั่วไป กับติวเตอร์มากความสามารถ พร้อมการสอนแบบเข้าใจง่าย กระชับ มีแบบฝึกหัดให้ทบทวน เรียนออนไลน์ได้

นอกจากนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ ทั้งสำหรับการสอบ ก.พ. หรือ การทำความเข้าใจกับวิชาเรียน ก.พ. “Tueetor” เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมคอร์สการเรียนออนไลน์มากมาย เป็นการเชื่อมต่อกับนักเรียน และครูฝึก อย่างไม่เคยมีมาก่อน และให้คุณสามารถค้นหาคอร์สเรียน หรือ ครูฝึกได้ตามต้องการ หรือ อยากหารายได้เพิ่มในการเป็นติวเตอร์หรือผู้สอน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ได้เช่นเดียวกันโดยช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้การเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดี อีกทั้งถึงแม้การสอบ ก.พ. ในปี 2563 นั้น จะถูกเลื่อนออกไปนั้นเราก็ควรเลือกเรียนออนไลน์ในช่วงกักตัวเพิ่มเติม หรือ ติวเพิ่มเติมเพื่อตัวคุณเองในการทำข้อสอบให้ผ่านฉลุยนะคะ

READ MORE :