ระวัง! อ้างว่าจบปริญญาที่ไหนก็ตาม มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

แอบอ้างว่าจบปริญญา ผิดกฎหมายอย่างไร?

จากกรณีข่าวที่มีผู้อ้างว่าจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้านกฎหมาย เพื่อให้ตำรวจเกรงกลัวนั้น กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้อง  ซึ่งมีความผิดก็ต่อเมื่อสถาบันการศึกษาเป็นผู้ฟ้อง เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งกรณีว่าเราไปอ้างกับเพื่อนลอย ๆ อาจจะไม่สามารถเอาผิดได้ เพราะไม่มีผลกระทบต่อเนื่องมา ยกเว้นว่า แอบอ้างเพื่อหวังผลที่มีผลกระทบอื่น ๆ ตามมา ยกตัวอย่างเช่น การสมัครงาน, การอ้างชื่อสถาบันเพื่อไปเปิดคอร์สเป็นวิทยากร จนมีผู้เสียหายเสียทรัพย์จากความเชื่อ ส่วนผู้ฟ้องก็ต้องเป็นผู้ที่เสียหาย

ตามกฎหมายพระราชกิจจานุเบกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีข้อกำหนดว่า หากผู้ใดใช้ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือสิ่งใดที่เลียนแบบดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงตัวด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ถ้ากระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ระวัง! อ้างว่าจบปริญญาที่ไหนก็ตาม มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ระวัง! อ้างว่าจบปริญญาที่ไหนก็ตาม มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

แต่ถ้าเป็นการปลอมหรือเลียนแบบตรา และสัญลักษณ์เครื่องหมายต่าง ๆ ก็จะมีโทษเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้คนที่ไม่หวังดีนำตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไปใช้หากิน หรือ แอบอ้าง

ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อใช้สมัครงานอยู่มาก ซึ่งหากฝ่ายบุคคลตรวจสอบพบ ผู้นั้นก็จะได้รับการปฏิเสธ หรือหากรับเข้ามาแล้วก็มีสิทธิ์ถูกไล่ออก และแจ้งความจับได้

และยิ่งคนที่แอบอ้างตำแหน่งดอกเตอร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการทำสัญญาการเงินต่าง ๆ ก็มักเป็นที่หลงเชื่อของผู้อื่น ซึ่งหวังผลมีหน้ามีตาในสังคม หากเกิดเหตุที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเสื่อมเสีย ก็ถูกฟ้องร้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นหากคุณเจอกับคนที่หลอกลวงแบบนี้ก็ต้องรีบแจ้งไปให้ทางมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อเนื่องกันอีก

ส่วนเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ของทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย หากคุณไม่ได้ศึกษาอยู่ที่นั่นก็ไม่มีสิทธิ์เอามาใส่เล่นเดินตามท้องถนน เพราะหากเกิดการเข้าใจผิด เสียชื่อเสียงมาถึงต้นสังกัด ก็อาจถูกฟ้องได้ ด้วยระวางโทษใกล้เคียงกัน ◊

Read More :