ads

การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาที่ไร้ขอบเขต 

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่ที่หนังสือเพียง 1 เล่ม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ก็ไม่หยุดที่จะให้ความรู้เช่นกัน ในวันนี้เรา
ขอพูดถึงการเรียนรู้ไร้ขอบเขต ที่มีชื่อว่า MOOC ที่มาจากคำว่า Massive Open Online Course
การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ที่มีสื่อออนไลน์เป็นศูนย์กลาง ผ่านหน้าเว็บไซต์  ที่สามารถเข้าถึง
บุคคุลได้เป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยี การเรียนการสอนมาผสมผสานเป็นการศึกษาแบบใหม่ ที่ทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และที่พิเศษกว่าการเรียนออนไลน์อื่น ๆ คือ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกันเอง รวมไปถึงกับผู้สอนอีกด้วย เรียกว่า MOOC เป็นการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

หากใครคนไหนสนใจ MOOC แล้วล่ะก็ ในไทยเองนั้นก็มี MOOC อยู่หลากหลายที่
ซึ่งเราขอเอ่ยที่เด่น ๆ ในไทย 3 ที่ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางกันสักเล็กน้อย

1
Thailand Cyber University Project (TCU)

MOOC ของที่นี่ เป็นการร่วมมือของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งหมด 47 แห่ง โดยมี มหาวิทยาลัย หน่วยงานในประเทศ ที่ร่วมโครงการ ทั้งหมด 40 แห่ง ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,  มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การบินไทย-จำกัดมหาชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยพะเยา,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-กระทรวงแรงงาน, 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 
การไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค (PEA) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ร่วมโครงการด้วยกัน 7 แห่ง คือ

Gwangju-Jeonnam University, Hanyang Cyber University, MIT OCW. USA, 
The Institute of APEC Collabolative education, Tokai University, UNESCO BANGKOK,
National Institute of Multimedia Education (NIME)

ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : TCU มีทั้งหมด 17 หลักสูตร, 874 บทเรียน, อาจารย์ 579 ท่าน และมีผู้สนใจลงทะเบียนตั้งแต่เปิดให้บริการอยู่ที่ 260,887 คน เรียกว่าใครที่สนใจลองเลือกที่ TCU นะคะ เพราะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวิชาการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีให้เลือกวิชาเรียนตามอัธยาศัย หรือจะเป็น
เลือกวิชาสอนเฉพาะกลุ่ม ก็สามารถเลือกได้ตามที่เราสนใจ เป็นอีก 1 ทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ


2
THAI MOOC

THAI MOOC จะคล้าย ๆ กับ TCU เป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้อีก 1 ช่องทาง จากความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 40 สถาบัน กว่า 140 รายวิชา

ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไข และข้อจำกัดใดใด THAI MOOC รองรับรายวิชาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ, จิตวิทยา, เกษตรกรรม, ศาสนา, ภาษาต่างประเทศ, สังคม, คอมพิวเตอร์, การตลาด, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ และมัลติมีเดีย ที่จะต่อยอดการเรียนรู้ของคุณให้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพของตนเอง สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีการจำกัดช่วงเวลาที่จะลงทะเบียน หากใครที่สนใจลองเลือกรายวิชาที่ตัวเองสนใจดูนะคะ


3
CHULA MOOC

CHULA MOOC ครอสเรียนออนไลน์ ที่เพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ 4 เดือนกว่า ๆ แต่กลับมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก อาจจะเพราะด้วยความที่เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงทำให้มีหลากหลายคนที่สนใจเป็นพิเศษ มีวิชาเรียนตอนนี้ทั้งหมด 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ การจัดการธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาษา, ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และหมวดสุขภาพ สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่จำกัดบุคคล ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีการจำกัดช่วงเวลาที่จะลงทะเบียน จำกัดจำนวนสมาชิกต่อคอร์สเรียน มีแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน ทดสอบย่อย และแบบทดสอบหลังเรียน


หากใครที่สนใจจะเรียน CHULA MOOC นั่น ก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ mooc.chula.ac.th
2. เลือกแถบเมนู Course เลือกรายวิชาที่สนใจ คลิกที่ Go to course
3. เมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่บัญชีด้วย Facebook และคลิกที่ดำเนินการต่อ
4. หากเข้าสู่ระบบครั้งแรก ต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว คลิกที่ปุ่ม Enroll แล้วก็เริ่มต้นการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดกันได้เลย

ซึ่งวิชาที่ปิดรับสอนไปก่อนหน้านี้ก็มี ภาษาอาหรับเบื้องต้น, การสร้าง Infographics What & How?, IT Security, ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดีและดังข้ามโลก และการตลาดศตวรรษที่ 21 ส่วนหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่คือ Thai on campus และ Survival Thai นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหลักสูตรที่ขึ้น Coming Soon แล้ว ได้แก่ ภาษารัสเซียเบื้องต้น, Introduction to Data Anlytics and Big Data, Introduction to Classical Music, Law for Business, Practical Analytics with RapidMiner, สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) ใครที่สนใจหลักสูตรไหน ลองติดตามดูนะคะ
หมายเหตุ : ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนจากหน้าเว็บไซต์ วันที่ 23 มกราคม 2561

นอกจาก 3 ที่ ที่เราเอ่ยถึง ยังมีอีกหลากหลายเว็บไซต์ที่น่าสนใจอีกมากมาย หากใครสนใจลองเลือกศึกษาดูกันก่อนนะคะ ส่วนเรื่องราวดี ๆ ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้น เราจะนำมาบอกต่อให้ทุกคนได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะ