End of Season Sale

Project 1.1 By Greyhound ลดราคา 30%

Project 1.1 by Greyhound

สินค้า สุดเท่ Style เกรย์ฮาวน์ ลดราคา End of season sale สยามพารากอนชั้น 2

ถึง 30% ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว

ทั้ง เสื้อ กางเกง ราคาน่าใช้ กับ Project 1.1 เสื้อผ้าอีกไลน์จาก เกรย์ฮาวน์

เรียบ เท่ Style Grayhound

รายละเอียดโปรโมชั่น : ติดต่อ Project 1.1 By Grayhound ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Project 1.1 By Greyhound (Siamparagon)
Project 1.1 By Greyhound (Siamparagon)