โปรโมชั่น Hearts of giving ที่ Siam Discovery

ads

Promotion Hearts of giving ที่ Siam Discovery

ชวนคุณมาร่วมกันปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ไม่ว่าคุณจะจับจ่ายใช้สอย ช็อปปิ้ง รับประทานอาหาร หรือบริการใดๆ ก็ได้ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ทุก 1 ใบเสร็จ มีค่า 100 บาทในการสมทบทุน บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพราะฉะนั้นซื้อของแล้วอย่าทิ้งใบเสร็จ นำไปหย่อนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และชั้น 6 สยามดิสคัฟเวอรี่ สำหรับสมาชิก VIZ และ S’Club ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อบริจากได้เช่นเดียวกัน 1 คะแนน = 1 บาท มาร่วมปันน้ำใจให้คนไทยด้วยกันกับโปรโมชั่นดีๆ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้แล้ววันนี้ – 15 พ.ย. 54