จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ที่ MBK 25-31 มี.ค. 60 นี้เท่านั้น

ยื่นภาษีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สำหรับบางคน การยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ วันนี้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้เปิดอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่ต้องการยื่นภาษีด้วยตัวเอง ได้ที่ห้างสรรพสินค้า มาบุญครอง ที่ ชั้น 5 โซน C

บริการชำระภาษีเงินได้ฯ ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพากร ที่มาบุญครอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เขต ของปทุมวัน มาร่วมเปิดโต๊ะให้ประชาชนได้ ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 และ 91 ประจำปีภาษี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กัผบู้ที่ต้องการยื่นภาษี ซึ่งเปิดให้บริการในวันที่ 25 -31 มีนาคมนี้ ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ชั้น 5 โซน  เฉพาะช่วงเวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น  ง่ายต่อการชำระภาษี ไม่ต้องเดินทางไกล วนรถให้วุ่นวายหาที่จอดไม่ได้ (อ่านบทความเพิ่มเติม : กรมสรรพากร ให้คุณตรวจสอบ ภาษีคืนในปี 2560 ออนไลน์ได้แล้ว)

 

ยื่นภาษี 2560 หมดเขตเมื่อไหร่

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ตามปกติเปิดให้ลงทะเบียนปีละ 1 ครั้ง คือ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี การยื่นภาษีแบบนี้คุณต้องมีเงินได้ 60,000 บาทต่อปี เพื่อแสดงตัวต้นไว้ และจะได้ไม่ผิด พ.ร.ก. การเสียภาษี้ด้วย มาดูว่ามีลดหย่อนอะไรได้บ้าง

 • เงินสมทบที่เข้ากองทุนประกันสังคม ลดหลอนได้ ไม่เกิน 9.000 บาท
 • ประกันชีวิตสำหรับผู้มีเงินได้ 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตคู่สมรส 10,000 บาท
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 15% ของยอดเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสม กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนการออมเห่งชาติ  ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวตลอดปี 59 ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายกินเที่ยวไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าซื้อสินค้า OTOP 1-31 ส.ค. 59 ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เงินค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศ เดือนธันวา 59 ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าสินค้าและบริการ ช็อปช่วยชาติ ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าซื้ออลังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 20% ของมูลค่าบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี ไม่เกิน 120,000 บาท
 • ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เงินบริจาค 2 เท่า ของเงินที่จ่ายจริง  (มีใบเสร็จ) ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้

ใกล้จะหมดเขตยื่นเข้าไปทุกที อย่าลืมรีบยื่นภาษีเงินได้ปี 2559 กันในช่วง 31 มีนาคม 60 นี้นะคะ