Promotion บัตรชมภาพยนต์ ซื้อ 1 ฟรี 2

โปรโมชั่น ซื้อ 1 ฟรี 2 สำหรับลูกค้าธนาคารธนชาต และ นครหลวงไทย

Let’s Get More

รายละเอียด :
Let’s Get More²
ลูกค้าธนาคารธนชาต  และ ธนาคารนครหลวงไทย รับสิทธิพิเศษ
เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ หรือ บัตรเครดิตธนาคารนครหลวงไทย
ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน  จำนวน 1 ที่นั่ง  รับทันที 2 ต่อ

ต่อที่ 1  : รับฟรีทันทีอีก 1 ที่นั่งเฉพาะที่นั่งปกติ และ ระบบฉายปกติ
ต่อที่ 2  : รับเพิ่มเครื่องดื่มขนาด 22 ออนซ์  2  แก้ว ฟรี

ระยะเวลากิจกรรม :  ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2553 – 30 เมษายน  2554

โรงภาพยนตร์สาขาที่ร่วมรายการ
– พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา

หมายเหตุ :
• สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในประเภทที่นั่งปกติ และระบบฉายปกติเท่านั้น
• จำกัดมอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ใบ และเครื่องดื่มฟรีสูงสุด 2 แก้ว/บัตร/วัน
• โควต้าจำนวน 5,000 สิทธิ์