Pomotion Movie Day ดูหนัง 60 บาท ทุกวันพุธ ตลอดวัน

กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่น Movie Day ดูหนัง 60 บาท ทุกวันพุธ ตลอดวัน

MAJOR CINEPLEX MOVIE DAY

เอาใจคนรักหนัง ดูหนังในราคาสุดคุ้ม กลับมาอีกครั้ง ทุกวันพุธ เริ่มต้นที่ 60 บาท
ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ และพาราไดซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ**

**สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง บางสาขา ที่มีการปรับเพิ่มราคาที่นั่งบางประเภทสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า Box Office
เช็ครอบฉาย จองบัตรชมภาพยนตร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com/directline.php