ส่วนลด 60 บาท ที่เมเจอร์ฯ & อีจีวี ทุกเรื่อง ทุกรอบ กับบัตรเดบิต KTB

ใช้บัตรเดบิต KTB เป็นส่วนลด 60 บาท เพื่อรูดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ !!!

KTB Shop Smart Card

ลูกค้าบัตรเดบิต KTB เมื่อรูดบัตรเดบิต KTB เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์
สามารถใช้เป็นส่วนลด 60 บาท ทุกที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ตั้งแต่
8 ม.ค. – 28 ก.พ. 54

ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี และ ทุกสาขา

หมายเหตุ ***(1 บัตร สามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ที่นั่งต่อวัน เท่านั้น)***
เฉพาะบัตร
บัตร KTB Shop Smart (KTB Shop Smart Classic Card,
KTB Shop Smart Gold Card, KTB Shop Smart Pearl Card, และ
KTB Shop Smart Blue Diamond Card) และบัตรวีซ่า เดบิต ทุกชนิดของธนาคารกรุงไทย