Promotion Milky Way 2011 @ เซ็นทรัลรามอินทรา

ads

โปรโมชั่น Milky Way 2011 @ เซ็นทรัลรามอินทรา

เซ็นทรัลจัดโปรโมชั่นเพื่อคนชอบดื่มนมโดยเฉพาะ

กับโปรโมชั่นในงาน Milky Way 2011 @ เซ็นทรัลรามอินทรา ที่นำผลิตภัณฑ์ของนมมารวมไว้ในงานนี้โดยเฉพาะ พบการจัดแสดงถังนมลายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลิตภัณฑ์น้ำนมกุหลาบ Romantic Rose Milk ผลิตภัณฑ์นมใหม่ล่าสุดจาก อ.ส.ค. และ นมรสลาเวนเดอร์ ผลิตภัณฑ์นมใหม่ล่าสุดจากนมสดน้องใหม่แบรนด์ดังนมฮอกไกโด ซึ่งนมทั้งสองรสเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายเนยแข็งมหามงคล จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตกรผู้เลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมมากมาย วันที่ 23-28 ส.ค. 54 ที่ เซ็นทรัลรามอินทรา