Promotion ทิสโก้ฉลองครบ 1 ปี สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Tisco จัดโปรโมชั่นฉลองรบรอบ 1 ปี สาขา The Mall ท่าพระ-Central ปิ่นเกล้า

ฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดธนาคารทิสโก้ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ และสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ธนาคารทิสโก้จึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ 2 สาขาดังกล่าว เพียงลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์วงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป นอกจากจะรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปีแล้ว ยังสามารถเลือกรับของสมมนาคุณเป็นกระเป๋าทิสโก้ หรือตุ๊กตาหมีทิสโก้ 1 ชิ้นฟรีทันที สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน (บีอี) วงเงิน 1,000,000 ล้านบาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร (Passbook) และวงเงิน 5,000,000 บาทขึ้นไป เลือกรับนาฬิกาแขวน หรือ ชุดภาชนะสุดหรูฟรีทันที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2554 นี้ ณ ธนาคารทิสโก้สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ และสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า