ads

ควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง!

 

Central มีหนังสือ เพียงพ่อก็พอเพียง (The Soul of Siam) เพื่อแสดงความระลึกถึง พ่อหลาง ร.9 มาให้ซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยเป็นหนังสือป๊อปอัพ 3 มิติ ด้วยฝีมือคนไทย ซึ่ึ่งภายในได้ร้อยเรียงเรื่อวราวพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และบอกเล่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ ของพระองค์ ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มาพร้อมกับภาพวาดสีน้ำ ผลงานของ อาจารย์ทวีพงษ์ สิมาภรณ์วนิช ศิลปินชั้นครู ที่รังสรรค์ออกมาได้อย่างปราณีต

บรรจุอยู่ในกล่องไม้ โดย 1 ชุด มี 3 เล่ม และเมื่อนำสันปกมาเรียงต่อกัน จะเกิดเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ที่สวยงามเลอค่าแก่การมีไว้ในครอบครองอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ล้ำค่า เหมาะแก่การซื่อเก็บเป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่น ให้รับรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อประชาชนชาวไทยตลอดการครองราชย์สมบัติ 70 ปี โดยเซ็นทรัลจัดมาให้ซื้อในราคา 3,639 บาท 

 

♥ เนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ

  • เล่มที่ 1

เกี่ยวกับพระราชประวัติเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านต่างๆ พร้อมด้วยเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแห่ง ‘คู่พระราชหฤทัย’ ที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้กับชาวไทยทุกคน

  • เล่มที่ 2 

เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ช้างเผือกคู่บารมี พระยาช้างต้นนาม “พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” และพระราชพิธีแห่งพระบารมี ตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์

  • เล่มที่ 3 

นำเสนอโครงการส่วนพระองค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ปิดท้ายด้วยที่สุดของความงดงามและยิ่งใหญ่ กับพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

ถือเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ล้ำค่า และเป็นที่ระลึกเพื่อได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ รวมถึงความรักที่พ่อหลวง มีต่อประชาชนชาวไทยมาตลอดการครองราชย์สมบัติ 70 ปี โดยสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วที่เซ็นทรัล