ซื้อกระเช้าปีใหม่ สบทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รพ. ศิริราช ได้ที่ไหน?

ads

ส่งความสุขให้กัน ส่งของขวัญเพื่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าถึงและเท่าเทียม แต่ประเทศไทยกลับประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และขาดพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่เพียงพอ ทำให้โรงพยาบาลศิริราชสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น

จุดเริ่มต้นของ “ของขวัญเพื่อชีวิต”

ของขวัญเพื่อชีวิตชิ้นนี้มีจุดกำเนิดจากความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราชกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชต้องการขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วย ขณะที่เซ็นทรัลต้องการตอบแทนสังคมในหลากหลายมิติ รวมถึงมิติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เช่นกันจึงเกิดเป็นของขวัญเพื่อชีวิตขึ้น

ของขวัญเพื่อชีวิต เกิดจาความร่วมมือของศิริราชและเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

ร่วมส่งของขวัญเพื่อชีวิต

ของขวัญเพื่อชีวิต คือ กระเช้าของขวัญที่จำหน่ายโดยเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากกระเช้าเหล่านี้จะถูกหักและนำไปสมทบทุนกับโครงการสร้างส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ซึ่งวิธีการซื้อของขวัญเพื่อชีวิตมีอยู่ 3 วิธีง่ายๆ คือ

1.ซื้อกระเช้าของขวัญจากเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ซึ่งกระเช้าที่วางจำหน่ายจะมีกระเช้าของดีขึ้นชื่อ 140 ชุมชนใน 49 จังหวัดรวมอยู่ด้วย ถือเป็นการส่งเสริมสินค้าของไทย ตัวอย่างกระเช้าที่วางจำหน่าย เช่น กระเช้าจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง, ผ้าขาวม้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้าน ท่าช้าง จ.ยโสธร, ผ้าทอมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง

กระเช้าที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์

2.บริจาคผ่านเซ็นเพย์ที่แคชเชียร์ เซ็นเพย์ คือ ผู้ให้บริการเติมเงินและจ่ายบิลของกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีเคาน์เตอร์บริการกระจายอยู่ตามเคาน์เตอร์บริษัทในเครือเซ็นทรัล โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์เซ็นเพย์

3.สมทบทุนผ่านทางกล่องบริจาคบริเวณแคชเชียร์ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ โดยบริเวณแคชเชียร์จะมีกล่องรับบริจาคตั้งอยู่ สำหรับผู้ประสงค์จะสมทบทุนแต่ไม่ต้องการซื้อกระเช้า หรือผู้ที่ต้องการสมทบทุนเพิ่มเติมจากราคากระเช้าที่ซื้อไป

ของขวัญช่วยส่งมอบชีวิตอย่างไร

การก่อสร้างส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หากอาคารหลังนี้สร้างเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่โรคไม่ซับซ้อนได้มากถึง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์และสามารถเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยได้มากขึ้น จากเดิม 60 เตียงเป็น 200 เตียง ถือเป็นพัฒนาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์การแพทย์

 

การให้เป็นการสละบางสิ่งแต่ผู้ให้กลับอิ่มอกอิ่มใจ การซื้อกระเช้าของขวัญในโครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” นอกจากจะได้รับกระเช้าสำหรับมอบให้ผู้อื่น ยังได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์การแพทย์ และยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของไทย เรียกว่าซื้อครั้งเดียวได้กำไรถึง 3 ต่อ สามารถไปเลือกซื้อได้แล้วที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์ทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม: