โปรโมชั่น สุดคุ้ม Sub Zero เล่น ไอซ์สเก็ต ทั้งวัน

Promotion บัตร สุดคุ้ม Sub-Zero Ice Skate Club ONE DAY PASS

Sub-Zero Ice Skate
ภาพจากเว็บ เมเจอร์โบวล์

เล่น สเก็ต กันให้ หนำใจ กับ บัตร  Sub-Zero Ice Skate Club ONE DAY PASS

โปรโมชั่น ซื้อบัตรใบเดียว สามารถเล่น ไอซ์สเก็ต ได้ทั้งวัน

คุ้มค่า คุ้มราคา

400 บาท/คน สำหรับ วันจันทร์ – วันศุกร์

500 บาท/คน สำหรับ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไข เบาๆ :

  • จ่ายค่ามัดจำบัตร 100 บาท และจะได้คืนเมื่อ คืนบัตร ใน วัน เวลาที่กำหนด
  • ผู้ซื้อไม่สามารถใช้เงินมัดจำในบัตรได้
  • สามารถเล่นไอซ์สเก็ตได้ตลอดวัน เฉพาะในวันที่ซื้อเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลผู้ซื้อเท่านั้น