เสื้อทูบีนัมเบอร์วันซื้อที่ไหน? บอกราคาเสื้อยืดและเสื้อโปโลในโครงการ

เป็นเจ้าของเสื้อ To Be Number 1 แบบออฟฟิเชียลราคาเท่าไหร่?

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number One) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน เนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงตระหนักว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่อาจจะทดลองจนติดยาเสพติดได้ไม่ยาก จึงได้ริเริ่มโครงการทูบีนัมเบอร์วันขึ้น ภายในโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และมีของที่ระลึกของโครงการจำหน่าย ทั้งนิตยสารและเสื้อของโครงการ โดยเสื้อของโครงการจะมีการเปลี่ยนแบบและสีทุกปี และอาจจะมีเสื้อในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ด้วย เช่น

เสื้อ To Be Number One ล่าสุด

เสื้อ To Be Number One ล่าสุด
เสื้อ To Be Number One ล่าสุด

การจำหน่ายเสื้อทูบีนัมเบอร์วันในเว็บไซต์ tobefriend ได้ลงจำหน่ายเสื้อโปโลและเสื้อยืดที่เป็นแบบเสื้อในปี 2562 ซึ่งถือเป็นแบบปัจจุบัน ตามรายละเอียด ดังนี้

เสื้อโปโล To Be Number One

ราคาเสื้อผู้หญิง 260 บาท, เสื้อผู้ชาย 290 บาท และไซส์พิเศษราคา 390 บาท

แบบเสื้อคอปกโปโลมี 2 สี คือ สีกรมท่า ที่ใช้ปกคอเสื้อและขอบแขนเสื้อเป็นสีเหลือง และเสื้อสีเหลืองที่มีปกคอเสื้อและแขนเสื้อสีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์โครงการทูบีนัมเบอร์วันบริเวณกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย มีไซส์ตั้งแต่ไซส์ M – 6XL สำหรับผู้ชาย ขณะที่ผู้หญิงจะมีไซส์ M – XXL เท่านั้น

เสื้อยืด We Love To Be Number One

ราคา 180 บาท ไซส์พิเศษราคา 280 บาท

แบบเสื้อยืดคอกลมมี 2 สี คือ สีกรมท่าที่มีขอบเสื้อเป็นสีเหลือง และสีเหลืองที่ขอบเสื้อเป็นสีกรมท่า ซึ่งสีกรมท่าจะเป็นลายตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า “WE LOVE TO BE NUMBER ONE” และเสื้อสีเหลืองก็ใช้คำเดียวกันแต่เป็นตัวอักษรแบบเขียน มีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S – 6XL

เสื้อ To Be Number One สุรินทร์ 2563

เสื้อ To Be Number One สุรินทร์
เสื้อ To Be Number One สุรินทร์

เสื้อทูบีนัมเบอร์วันของแต่ละจังหวัดจะมีการผลิตเพื่อหาเงินเข้าโครงการ To Be Number One ประจำแต่ละจังหวัด ซึ่งตัวอย่างที่ยกมาเป็นเสื้อทูบีนัมเบอร์วันประจำจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากเพิ่งผลิตในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยเสื้อของจังหวัดสุรินทร์จะเป็นเสื้อสีส้มขาว เป้นลายปราสาทและช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ มีโลโก้ทูบีนัมเบอร์วันประดับตรงอกด้านซ้าย ด้านหลังเสื้อมีอักษรว่า “To Be Number One Surin” และมีรูปเงาพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสุรินทร์ และรูปรวงข้าวสุรินทร์ ถือเป็นเสื้อที่อัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ของจังหวัดสุรินทร์

เสื้อ To Be Number One ครบรอบ 15 ปีของโครงการ

เสื้อ To Be Number One ครบรอบ 15 ปี
เสื้อ To Be Number One ครบรอบ 15 ปี

ในโอกาสที่โครงการทูบีนัมเบอร์วันครบรอบ 15 ปีก็ได้มีเสื้อที่ระลึกออกมาจำหน่ายเช่นกัน โดยแบ่งเป็นเสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม ดังนี้

เสื้อโปโลคอปก

ราคา ผู้หญิง 250 บาท และ ผู้ชาย 280 บาท

แบบเสื้อโปโลคอปกเป็นเสื้อคอปกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีดำ แขนเสื้อสีเทา, เสื้อสีขาว และเสื้อสีดำ ทั้ง 3 สีมีสัญลักษณ์ 15 ปีทูบีนัมเบอร์วันอยู่บริเวณอกด้านซ้าย

เสื้อยืดคอกลม

ราคา 170 บาท และ ไซส์พิเศษ 270 บาท

แบบเสื้อคอกลมมี 2 สี คือ สีดำและสีเทา บนเสื้อประดับดีไซน์ 15 ปี ทูบีนัมเบอร์วันที่ออกแบบให้ตัวเลขเป็นตัวสีขาว วางประดับบนเสื้อสีเทาและสีดำ

ผู้ที่สนใจซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วันแบบออฟฟิเชียลก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ tobefriend หรือสำนักงานโครงการ To Be Number One กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แต่จะได้เพียงเสื้อทูบีนัมเบอร์วันเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น ผู้ที่ต้องการซื้อเสื้อ To Be Number One รุ่นอื่น ๆ สามารถเสิร์ชตามร้านค้าออนไลน์ เช่น Shopee

ตัวอย่าง:

เสื้อโปโล สีส้มอิฐ ปักโลโก้ ทูบีนัมเบอร์วัน,To Be Number 1

ราคา 200 – 280 บาท

เสื้อโปโลปักโลโก้ทูบีนัมเบอร์วันที่สามารถเลือกสีเสื้อได้ พร้อมปักโลโก้ให้ สำหรับใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ต้องสั่งล่วงหน้า 2 – 3 วัน สำหรับการปักโลโก้ใหม่

เสื้อ To Be Number One เป็นเสื้อที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีให้เลือกซื้อทั้งเสื้อโปโลคอปกและเสื้อยืดคอกลม มักจะมีการวางจำหน่ายในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ผู้ที่อยากซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถตามไปซื้อตามช่องทางต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม: