ads

นั่ง Grab แบบไหนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันนั้นถือได้ว่ามีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราที่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ากณฑ์ทั้งหมด 4,682 ราย ยอดผ้ติดเชื้ออยู่ที่ 53 ราย หายกลับบ้านแล้ว 33 ราย อยู่ในระหว่างการรักษา 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย พร้อมทั้งมีการย้ำกับประชาชนทั่วไปในเรื่องการดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

อีกทั้งการใช้บริการรถสาธารณะต่างๆ ก็ยังถือเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จากที่หลายคนสังเกตนั้นจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธรณะนั้นมีจำนวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการรถโดยสารสาธารณะส่วนบุคคลกันมากยิ่งขึ้นที่มีความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากกว่าในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ หรือ Grab

Grab เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการเดินทางแบบส่วนบุคคล สำหรับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามระยะทาง ซึ่งถึงแม้จะใช้บริการรถส่วนบุคคลอย่าง Grab Car แต่แน่นอนว่าความกังวลในส่วนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น เรียกได้ว่าเป็นความกังวลสำหรับคนทั่วไปเป็นอย่างมาก ในการระมัดระวังว่าหากต้องใช้รถยนต์สาธารณะจะมีวิธีป้องกันอย่างไรจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบัน

  • นั่ง Grab แบบไหนให้ปลอดภัยจาก ไวรัส covid-19
  • เมื่อขึ้นรถควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณต่างๆ ของตัวรถ และควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ในการป้องกันเชื้อโรคทุกครั้งหลังรถจากรถ (เนื่องจากเราไม่ทราบว่าผู้โดยสารก่อนหน้ามีการป้องกัน หรือ สัมผัสส่วนไหนของตัวรถบ้าง)

สำหรับทางด้าน Grab เองก็ได้มีมาตรการสร้างความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ Grab จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งครั้งนี้ได้จับมือกับกรมควบคุมโรค ในการจัดตรวจสุขภาพให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ นอกจากนี้เรายังได้แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการ

โดยทางเราที่เป็ผู้ใช้บริการก็ควรมีมาตรการในการป้องกันตัวเอง ในระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกันและควรตื่นตัวอยู่เสมอ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเดินทางถือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามควรเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองจะดีที่สุด หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะ

 READ MORE :