Home สำรวจตลาด สินค้าควบคุมคืออะไร มีทั้งหมดกี่รายการ อะไรบ้าง ?

สินค้าควบคุมคืออะไร มีทั้งหมดกี่รายการ อะไรบ้าง ?

อัปเดตสินค้าและบริการควบคุม พ.ศ. 2563

หลังจากที่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 4 รายการ ซึ่งรายการหลัก ได้แก่ “หน้ากากอนามัย” และ “เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและการจำหน่ายในราคาไม่เป็นธรรม

ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรที่จะให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าควบคุมและไม่ควบคุมวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

สินค้าควบคุมมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร ?

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีหลักพิจารณาสินค้าควบคุมโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้คือ

  • สินค้าดังกล่าวจำเป็นแก่การครองชีพ
  • เป็นสินค้าที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง
  • สินค้าดังกล่าวมีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยราย
  • สินค้าดังกล่าวไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควร
  • สินค้าดังกล่าวใช้เทคนิคผลิตและการลงทุนสูง ทำให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก
  • สินค้าดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวราคาบ่อยครั้งหรือขึ้นผิดปกติ และมักขาดแคลนในบางครั้ง
  • สินค้าดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมาก

รายชื่อสินค้าและบริการควบคุม อัปเดตล่าสุด ปี 2563

ก่อนหน้านี้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม แบ่งเป็นสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ดังนี้

1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
2. กระดาษพิมพ์และเขียน
3. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
5. เครื่องสูบน้ำ
6. ปุ๋ย
7. ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
8. รถเกี่ยวข้าว
9. รถไถนา
10. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
11. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
12. น้ำมันเชื้อเพลิง
13. ยารักษาโรค
14. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
15. ท่อพีวีซี
16. ปูนซีเมนต์
17. สายไฟฟ้า
18. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
19. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
20. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
21. ข้าวโพด
22. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
23. ผลปาล์มน้ำมัน
24. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
25. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
26. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
27. แชมพู
28. น้ำยาปรับผ้านุ่ม
29. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
31. ผ้าอนามัย
32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
33. สบู่ก้อน สบู่เหลว
34. กระเทียม
35. ไข่ไก่
36. ทุเรียน
37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
39. แป้งสาลี
40. มังคุด
41. ลำไย
42. สุกร เนื้อสุกร
43. หอมหัวใหญ่
44. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
46. เครื่องแบบนักเรียน
47. การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
48. บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
49. บริการทางการเกษตร
50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
51. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ
52. บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า

และล่าสุดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงได้มีประกาศให้เพิ่มเติมสินค้าอีก 4 รายการเป็นสินค้าควบคุม ดังนี้

1. หน้ากากอนามัย
2. ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4. เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
*ทั้งนี้ให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จากการที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมและมีผลบังคับใช้ ทำให้กรมการค้าภายในเริ่มออกมาตรการ 4 เรื่องมาบังคับใช้ดังนี้ คลิกอ่าน รัฐมีอำนาจแค่ไหนเมื่อประกาศให้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม

การกระทำที่เข้าข่ายความผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นี้ ได้แก่ จำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ต่างออกไปจากรายการที่แจ้งไว้, ไม่แสดงราคาหรือจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร, หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ

กักตุนสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด, หรือหยุดให้บริการตามปกติ, หรือปฎิเสธให้บริการ, หรือประวิงการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันควร, ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่, ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่, ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายกำหนด หรือพบเห็นการกระทำผิดแจ้งกรมการค้าภายในโทร.1569

อ่านเพิ่มเติม :