รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลดราคา 3 เดือน 2563

ส่องของขวัญปีใหม่ 2020 หวังจูงใจคนกรุงเทพฯ ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

พอเข้าช่วงสุดท้ายของปี 2562 ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ “รัฐบาล” จะสรรหาของขวัญปีใหม่ 2563 มามอบให้กับประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการบริโภค, การท่องเที่ยว, การจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

และหนึ่งในของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่น่าจะถูกใจผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากที่สุด นั่นก็คือ “มาตรการระยะยาวลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง-สีน้ำเงิน เหลือ 20 บาทตลอดสาย”


มาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เกิดขึ้นเพราะ ?


จุดเริ่มต้นของมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็นเพราะ “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เป็นผลให้ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” (รฟม.) นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด รฟม. เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มาตรการลดค่ารถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ด้วยการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง-น้ำเงิน 


มาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มีสายไหนบ้าง ? เริ่มเมื่อไหร่ 


สำหรับมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นั้น ได้เริ่มมาตรการลดราคา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะปรับลดค่าโดยสารเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากได้ผลดี หรือมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่ม อาจจะขยายมาตรการออกไปอีก ซึ่งเส้นทางที่มีปรับลดค่าโดยสาร คือ

(1) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง-บางแค)

(2) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่)


รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลดราคา 3 เดือน 2563 มีรายละเอียดอย่างไร ?


สำหรับมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง-น้ำเงิน เป็นเวลา 3 เดือนนั้น  มีรายละเอียด ดังนี้…

กรณีออกตั๋วโดยสารแบบเหมาเที่ยว

สำหรับผู้โดยสารที่ออกตั๋วโดยสารแบบเหมาเที่ยว ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (บางซื่อ-หัวลำโพง-บางแค) และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่) รวมไปถึงผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อ 2 สาย (บางใหญ่-บางแค) มีการปรับลดค่าโดยสารจากเดิม ดังต่อไปนี้

  • จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท เฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว
  • จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว
  • จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท เฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว
  • จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท เฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว
มาตรการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีม่วง

เป็นการลดค่าโดยสารเฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จากเดิมราคาสูงสุด 42 บาท ลดลง 22 บาท เหลือ 20 บาท ตลอดสาย คิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

– เวลา 09.00-17.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์

– เวลา 06.00-24.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยใช้ได้ทั้งบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร

  • เดินทางเข้าสถานีแรกคิดค่าแรกเข้า 14 บาท
  • เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสาร 17 บาท
  • เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป 20 บาท ตลอดสาย

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ประเภทอื่น ๆ ก็ได้รับส่วนลดตามมาตรการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เช่นเดียวกัน

รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารข้างต้น
  • ผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม.
  • ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารข้างต้น
  • ผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี

ข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


READ MORE :