Home สำรวจตลาด ข่าวสาร รวมโทษจับและปรับ กรณียิงปืนขึ้นฟ้าปีใหม่

รวมโทษจับและปรับ กรณียิงปืนขึ้นฟ้าปีใหม่

รู้เท่าไม่ถึงการณ์… ใช้ไม่ได้ !

“ยิงปืนขึ้นฟ้า” ความเชื่อที่แลกมาด้วยเลือด ธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่นักเลงปืนบางกลุ่มที่ยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือคึกคะนองตามแรงยุ คำท้าของกลุ่มเพื่อน แต่รู้ไหมว่า… หลังเหนี่ยวไก กระสุนปืนไม่ได้หายไปในอากาศ แต่อาจตกลงมาใส่ผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ได้ เรียกว่าถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายเลยทีเดียว

และยิ่งใกล้ฉลองเคานท์ดาวปีใหม่ 2020 แบบนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่พลาดรีบรณรงค์ “งดยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่” พร้อมย้ำเตือนว่า อารมณ์คึกคะนองเพียงชั่ววูบของคุณ อาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งคุณยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก็มีข่าวการยิงปืนขึ้นฟ้าที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมาไม่น้อย ดังกรณีของเด็กหญิงมายด์ นักเรียนหญิง ป.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่กำลังนอนอยู่กับคุณตาและคุณยายภายในบ้านพัก แต่ใครจะคิดว่า หลังวันปีใหม่ 2554 เพียงวันเดียว น้องมายด์ถูก “กระสุนปริศนา” พุ่งตัดขั้วหัวใจ ทำให้น้องมายด์หลับไม่มีวันตื่นอีกเลย


ยิงปืนขึ้นฟ้าปีใหม่ 2020 ต้องรับโทษอะไรบ้าง ?


การยิงปืนขึ้นฟ้า เมื่อกระสุนตกลงมาจากฟ้า และไปโดนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิด (มือยิงปืนขึ้นฟ้า) ได้ จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายใน 3 ส่วน ดังนี้

ความผิดในส่วนของผู้กระทำความผิด

สำหรับความผิดแรก “ผู้กระทำ” จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ถึง 4 มาตราด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 376 ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดในส่วนอาวุธปืน 

ในกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับ “อาวุธปืน” นั้น อ้างอิงความผิดตาม “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” ต้องบอกก่อนว่า ความผิดในส่วนอาวุธปืนมีมาตราที่เกี่ยวข้องเยอะมาก ถ้าอยากรู้ว่า หากพลั้งเผลอยิงปืนขึ้นฟ้าคุณต้องรับโทษอะไรบ้าง

มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มีใช้ สั่ง หรือ นำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาท

และหากปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ เช่น "อาวุธสงคราม" ล่ะ กรณีนี้เข้าข่าย
ความผิดตามมาตราไหนบ้าง ? มาดูกัน

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใด ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเข้า มีหรือ จําหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ท้องทีออกให้

มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใด ทํา ซื้อ มีใช้สั่ง นําเข้า ค้า หรือจําหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

มาตรา 78 ห้ามมิให้ผู้ใด ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเข้า มีหรือ จําหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ท้องที

ส่วนอัตราโทษ

มาตรา 55 ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ ระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตาม มาตรา 7 มาตรา 24 หรือมาตรา 38 ให้เป็นไป ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 รัฐมนตรีมีอํานาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เฉพาะบางชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

ยังค่ะ... โทษของการยิงปืนขึ้นฟ้าใน "ความผิดส่วนของอาวุธปืน" นั้น ยังไม่หมดเท่านี้ ผู้กระทำความผิด 
ยังมีความผิดในการพกพาอาวุธปืนอีกด้วย

มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี ขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่

(1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตํารวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศหรือรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสําคัญของรัฐ

(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจําเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนในการนั้น

มาตรา 72 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 20 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 หรือมาตรา 70 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

ผู้ใดได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

เมื่อดู “ความผิดในส่วนอาวุธปืน” พบว่า ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักไม่น้อยทีเดียว ยิ่งถ้าความผิดของคุณเข้าล็อกหลายมาตราด้วยแล้ว ต่อให้ลดโทษกึ่งหนึ่ง ก็เสี่ยงว่าอาจต้องนอนคุกเกิน 5 ปี ยิ่งถ้าศาลตรวจพบว่า คุณเคยถูกจับในข้อหาอื่นมาก่อนด้วย เลิกหวังคำว่า “รอลงอาญา” ได้เลย

บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

และแล้วก็มาถึงฐานความผิดเมื่อมีบุคคลได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย จากการยิงปืนขึ้นฟ้าของคุณนั้น คุณต้องรับโทษตามกฎหมายอาญา

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ฟ้องเรียกค่าเสียหาย คนยิงปืนขึ้นฟ้าได้หรือไม่ ?


หลายคนอาจไม่รู้ว่า นอกจากต้องรับโทษทางอาญาแล้ว คุณยังอาจถูกฟ้องร้องทางแพ่งได้อีก ซึ่งคดีแพ่งที่ว่า จะเกิดขึ้นได้เมื่อพิสูจน์แล้วว่า “คุณมีความผิดจริง” ตามมาตรา 420 ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ระบุว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น (ต้องมีการพิสูจน์ความผิดแล้ว)


หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำผิดเอง ต้องรับโทษอะไรบ้าง ?


แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หากกระทำผิดด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกัน โดยมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา ซึ่งความผิดตามกฏหมายอาญานั้น ก็แบ่งเป็น

(1) กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้ อย่าปล่อยให้อารมณ์คึกคะนองเพียงชั่ววูบของตน มาทำให้ค่ำคืนแห่งความสุข กลายเป็นคืนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันเลวร้ายของครอบครัวใด ครอบครัวหนึ่ง ส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับบ้าน เพื่อไปฉลองส่งท้ายปีเก่า ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะ จะได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัย แต่ที่สำคัญก่อนสตาร์ทรถ ลองเช็กก่อนนะคะว่า ประกันรถยนต์ของคุณขาดหรือยัง เพื่อให้มั่นใจว่า การเดินทางไกลของคุณครั้งนี้ จะได้รับความคุ้มครองอย่างดี


READ MORE :

Exit mobile version