Home Promotions.co.th News Education Pinky Promise คือเกี่ยวก้อยสัญญา หรือ Yubikiri ในญี่ปุ่น

Pinky Promise คือเกี่ยวก้อยสัญญา หรือ Yubikiri ในญี่ปุ่น

การทำสัญญากันบางคนอาจบอกว่าเป็นสัญญาทางใจ แต่สำหรับการสัญญาแบบแนบแน่น ในต่างประเทศเรียกว่า Pinky Promise ซึ่งมันคือการล๊อคนิ้วกันสำหรับเพื่อนสนิท และใช้กันในหมู่เพื่อนๆ เด็กประถมและมัธยม

อธิบาย Pinky Promise

Pinky Promise หรือ Pinky Swear เป็นการใช้นิ้วก้อย เพื่อเกี่ยวก้อยกัน ในการแสดงถึงการรักษาสัญญา ซึ่งคำว่า Pinky Promise นี้ เกิดขึ้นในประเทศอเมริกา สำหรับเพื่อนสนิท และแสดงถึงการสัญญาที่ไม่สามารถหักล้างได้ โดยการคิดคำนี้มีมาตั้งแต่ปี 1860 มาจากเพลงนี้

Pinky, Pinky Bow Bell

Whoever Tells a lie

Will sink down to the bad place

And never rise up again 

Pinky Promise จะคล้ายกันกับในญี่ปุ่นโดยเด็กญี่ปุ่นใช้คำว่า Yubikiri (หรือแปลว่า การตัดนิ้ว) และล่าสุดในประเทศเกาหลี ใช้วิธีเกี่ยวก้อยกันเหมือนกัน แต่มีการใช้นิ้วโป้งมาแปะกันเพื่อการสัญญาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

แต่สำหรับในประเทศไทยการเกี่ยวก้อยกันจะมีสองความหมายคือ การคืนดีกันหลังจากการทะเลาะกัน และ การสัญญา “เกี่ยวก้อยสัญญา” ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับต่างประเทศ

อ้างอิง Pinky Swear Wikipedia 

Exit mobile version