ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2562 ต้องทำอย่างไร ?

เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร ?

สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน promotions.co.th มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากแฟนเพจกันเหมือนเช่นเคย โดยวันนี้จะขอเริ่มต้นที่เรื่องสำคัญที่สุดของคนไทยพักเรื่องโปรโมชั่นสินค้าไว้ชั่วคราวก่อน โดยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันแล้วว่าวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกตั้งครั้งที่มี New Voter มากที่สุดอีกด้วย กล่าวคือ คนที่อายุ 25 ปี ณ ปัจจุบันไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อนนั่นเอง ทั้งที่พวกเขามีสิทธิที่จะเลือกตั้ง ตั้งนานแล้ว

แน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยอยู่ต่างพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นติดภาระกิจในเรื่องของการทำงาน การศึกษา หรืออยู่ต่างประเทศก็ดี ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว (ทั้งในเขตและนอกเขต) รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้าน รวมถึงมีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน
-ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

2 ผู้สิทธิเลือกตั้งมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
-ให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตที่ตนมีสิทธิ โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน แต่ต้องแจ้งขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขตหรือจังหวัด

3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร (นอกประเทศ)
-ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ สถานเอกอัครราชฑูต สถานกงสุล

การยื่นคำขอทำได้ 3 ช่องทาง

ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลืออกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ยื่นผ่านทางสำนักงานทะเบียนอำเภอและ
  • ยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ https://election.bora.dopa.go.th/ecta… หรือ http://www.khonthai.com/TH/
  • ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่ไม่สะดวกที่จะไปหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงได้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต รวมถึงนอกราชอาณาจักรกันได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562

*ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมาลงทะเบียนใหม่ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

ก่อนจากกันไปเชื่อเหลือเกินว่าในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่ท้องถนนเต็มไปด้วยรถ เนื่องจากประชาชนต่างพากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจากข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีมากกว่า 50 ล้านคน ดังนั้นอยากจะขอให้ใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวัง และมีน้ำใจในการขับขี่ให้แก่กันด้วยนะครับ