Mega Kids Amazing October

เรียน ศิลปะ จัดเต็ม 20 ชั่วโมง 3,900

mega kids amazing october 2013

ฟรีค่าแรกเข้า แถมฟรี สมุดเรียน

โปรโมชั่น ที่ เมก้าบางนา เดือนตุลามคม 2556 นี้ กับมุม Mega Kids Amazing October ช่วงปิดเทอมนี้ เด็กๆ จะมีโอกาส ได้เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการ ฝึกคิด ด้วยการเรียนศิลปะกันเต็มๆ 20 ชั่วโมง ในโปรโมชั่นนี้ ทาง Mega Kids เค้าคิดค่าเรียนแค่เพียง 3,900 จากปกติราคา 4,750 บาท แถมฟรีสมุดแบบเรียน 1 เล่ม และฟรีค่าแรกเข้ามูลค่า 400 บาท โปรโมชั่นนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เท่านั้น