Home สำรวจตลาด สอนวิธีทำหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินเองง่าย ๆ ในช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน

สอนวิธีทำหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินเองง่าย ๆ ในช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน

แนะนำวิธีทำหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้ายมัสลิน

จากวิฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ซึ่งตอนนี้มียอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อทะลุหลักแสนคนแล้ว ส่วนในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย รวมยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 59 ราย ทำให้เกิดภาวะหน้ากากอนามัยขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในเบื้องต้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอแนะวิธีทำหน้ากากอนามัยเอง โดยได้ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าที่สามารถใช้ทำหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนได้เลือกใช้ทำด้วย


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลทดสอบผ้าใช้ทำหน้ากากอนามัย


เครดิตรูปภาพ >>> https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/139778

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยผลการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าชนิดต่าง ๆ โดยได้ผลสรุปว่า ผ้าฝ้ายมัสลินมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ทำหน้ากากอนามัยมากที่สุด รองลงมาคือผ้าสาลู ส่วนผ้านาโน ผ้าฝ้ายดิบ ผ้ายืด มีประสิทธิภาพในการซึมผ่านของละอองน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สามารถดูผลสรุปการศึกษาเปรียบเทียบผ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นผ้าที่เหมาะสมกับการทำหน้ากากอนามัยที่สุด ดังนี้

เครดิตรูปภาพ >>> https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/139778
 • ผ้านาโน มีประสิทธิภาพด้านการซึมผ่านของละอองน้ำเพียงเล็กน้อย เทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และซักใช้ซ้ำได้น้อยกว่า 10 ครั้ง
 • ผ้าฝ้ายดิบ มีประสิทธิภาพด้านการซึมผ่านของละอองน้ำเพียงเล็กน้อย เทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และซักใช้ซ้ำได้มากกว่า 100 ครั้ง
 • ผ้าฝ้ายมัสลิน มีประสิทธิภาพด้านการซึมผ่านของละอองน้ำปานกลาง เทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และซักใช้ซ้ำได้มากกว่า 100 ครั้ง
 • ผ้ายืด มีประสิทธิภาพด้านการซึมผ่านของละอองน้ำเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถเทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และไม่ได้ทดสอบการซัก
 • ผ้าสาลู มีประสิทธิภาพด้านการซึมผ่านของละอองน้ำปานกลาง ไม่สามารถเทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และไม่ได้ทดสอบการซัก
 • หน้ากากอนามัย ผ้า 3 ชั้น มีประสิทธิภาพการซึมผ่านของละอองน้ำดีที่สุด เทียบเท่าการกักอนุภาคของเส้นใยผ้า กรณีผ้า 2 ชั้น และไม่ได้ทดสอบการซัก
เครดิตรูปภาพ >>> https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/139778

เหตุผลที่ผ้าฝ้ายมัสลินเป็นผ้าที่เหมาะสมใช้ทำหน้ากากอนามัยใช้เองมากที่สุด เพราะผ้าฝ้ายมัสลิน มีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำมากที่สุดเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่น ๆ มีเส้นใยผ้าที่สามารถกันอนุภาคได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น ๆ และยังสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง

แต่หากไม่สามารถหาผ้าฝ้ายมัสลินมาทำหน้ากากอนามัยเองได้ ก็สามารถใช้ผ้าสาลูแทนได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำเทียบเท่ากับผ้าฝ้ายมัสลิน แต่เหมาะใช้กับคนปกติที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยมากกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้อื่น หรือป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งเมื่อเราไอจาม

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


วิธีทำหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้ายมัสลิน


ผ้าฝ้ายมัสลิน

วัสดุอุปกรณ์

 • ผ้าฝ้ายมัสลินหรือผ้าที่เหมาะใช้ทำหน้ากากอนามัย
 • ยางยืดสำหรับทำสายคล้องหู ยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น
 • กรรไกร เข็มด้าย จักรเย็บผ้า ไม้บรรทัด สีเขียนผ้า เข็มหมุด

วิธีทำหน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายมัสลิน

 • ใช้ไม้บรรทัดและสีเขียนผ้า วัดผ้าให้ได้ขนาด กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร และตัดตามขนาด จำนวน 2 ชิ้น
 • นำผ้าที่ตัดไว้แล้วมาวางประกบกัน โดยหันหน้าผ้าชั้นนอกชนกัน เย็บโดยรอบและเว้นระยะห่างจากริมผ้าไว้ประมาณครึ่งเซนติเมตร และเย็บติดปลายยางยืดเข้าไปด้วย โดยให้ยางยืดอยู่ด้านในระหว่างผ้าทั้ง 2 ชิ้น
 • กลับตะเข็บผ้าและเย็บสอยปิดริมผ้าที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย
 • วัดผ้าออกจากกึ่งกลางผ้าออกมาข้างละ 1.5 เซนติเมตร
 • จับจีบทวิส โดยให้มาชนกันตรงกึ่งกลางผ้า ใช้เข็มหมุดตรึงไว้ และเย็บโดยรอบ เว้นระยะห่างจากริมผ้าประมาณครึ่งเซนติเมตร

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้หน้ากากอนามัยผ้าใช้เองแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการใช้หน้ากากอนามัยผ้า คือ ควรซักล้างทำความสะอาดและตากแห้งทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไม่เอามือไปสัมผัสกับหน้ากากขณะที่สวมใส่ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ติดอยู่ที่มือเข้าสู่จมูกหรือปากได้


ซื้อผ้าฝ้ายมัสลินทำหน้ากากอนามัยเอง ได้ที่ Shopee


สำหรับใครที่สนใจอยากทำหน้ากากอนามัยใช้เอง สามารถหาซื้อผ้าฝ้ายมัสลินมาทำหน้ากากได้ที่ Shopee พร้อมโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อขึ้นต่ำ 99 บาทขึ้นไป

ในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนแบบนี้ แม้ว่าหน้ากากอนามัยผ้าจะมีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับหน้ากากอนามัย แต่ก็การมีอุปกรณ์ป้องกัน ก็สร้างความอุ่นใจได้มากกว่าการไม่สวมใส่อะไรป้องกันเลย และหากอยากอุ่นใจมากกว่านี้ ขอแนะนำให้ทำประกันไวรัสโคโรนา เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่าง ๆ

READ MORE>>>

Exit mobile version