Update กันกับ Mulberry Spring/summer 2011

Spring/ Summer 2011 คอลเลคชั่นนี้ กับ MULBERRY

club 21

กระเป๋าที่คุณต้อง add ไว้ใน wish list สำหรับ collection นี้

Mulberry Silky Snake Skin เพิ่มความหรูหราบนความเรียบง่าย แบบ Mulberry

ด้วยกระเป๋าที่มีความ เรียบ แต่แฝงไว้ด้วยสไตล์ แบบดูดี และ คลาสสิก ในแบบมัลเบอร์รี่

แตกต่างที่ Collection นี้ Mulberry เลือกที่นำความหรูหราจากหนังงูมาเพิ่ม value ให้กับกระเป๋าใบนี้

รวมถึงสายสะพายที่ทำให้กระเป๋ามีความหวานแบบคุณผู้หญิง แต่ยังคงคุณลักษณะที่ใช้งานได้จริง

คงต้องบอกว่า WOwwww จริงๆๆ สนใจจับจอง หรือ ลองไปชมได้ที่

ร้าน Mulberry ชั้น M,  Siamparagon 02-6109449