วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารหยุดไหม?

ads

Bank หยุดยาวส่งท้ายปี 2562 เหมือนกันไหม ?

อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ด้วยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายรับ รายจ่ายที่เกิดจากท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขมากขึ้น พร้อมระบุให้ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” (ธปท.) เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุด สำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกครั้ง

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารหยุดไหม?

ตามที่ “คณะรัฐมนตรี” มอบหมายให้ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” พิจารณาถึงความเหมาะสมในการประกาศให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดหรือไม่นั้น สำหรับเรื่องดังกล่าวได้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงไว้ดังนี้

ปีใ ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ “วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562” เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของปีซึ่งจะมีธุรกรรมจำนวนมากที่ตกลงชำระราคาในวันดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว”

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงสรุปได้ว่า วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่หยุดตามมติ ครม. แต่อย่างใด

ซึ่งเท่ากับว่า วันนั้นทั้งธนาคารใน-นอกห้างสรรพสินค้า ยังคงเปิดทำการตามปกติ ใครที่มีความประสงค์ไปทำธุรกรรมทางการเงิน ยังสามารถเดินทางไปทำธุรกรรมยังธนาคารสาขาใกล้บ้านได้นะคะ สำหรับใครที่ต้องการนำเช็คเข้าบัญชี แนะนำให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 น่าจะดีที่สุด เพราะกว่าเช็คจะเข้าบัญชีก็ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ขืนเอาเช็คเข้าช้า ระวังจะอดใช้เงินช่วงวันปีใหม่ 2563 นะคะ

เนื่องจากว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกกำหนดการวันหยุดธนาคารประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในกำหนดการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า วันสิ้นปีและวันปีใหม่ถือเป็นวันหยุดของธนาคาร หรือความหมายว่า วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศจะปิดทำการทั้งหมด 2 วัน


READ MORE :