Apple ออกแบบสำรวจภาษาไทย สำหรับผู้ใช้ iPhone4

ads

Apples Survey ภาษาไทยสำหรับผู้ใช้ iPhone 4

Apple รอบคอบใช้ แบบสอบถามเพื่อ Survey ตลาดไทย

หลังจากที่ apple ได้ ออก iPhone 4 ตัวใหม่ซึ่ง เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาในกลุ่มผู้ชื่นชอบสินค้า โทรศัพท์ มือถือ และ แฟนๆ iPhone model ที่ผ่านๆมา.  Apple ได้ออก แบบสอบถามผ่าน เวปไซด์ Medallia.com ซึ่งเป็น website ที่รับทำเกี่ยวกับระบบ การทำแบบสอบถาม online สำหรับกลุ่มผู้ใช้ internet และกลุ่มลูกค้า ทั่วๆไป.

คำถามในแบบสอบถามที่ทาง apple กำหนดมานั้น มุ่งเน้นไปยังปัญหาการใช้งานของ iPhone 4 ซึ่งทาง apple ต้องการทราบว่า Phone Service Provider อย่าง Dtac, True Move, และ AIS นั้นได้มอบบริการ และ แก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน.  ข้อมูลที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามของลูกค้านั้นแน่นอนว่า จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ ของทั้งทาง Apple และ บริษัทมือถือที่อยู่ในประเทศไทย.  แน่นอนว่า Apple ไม่ได้ออกแบบสอบถามมาสำหรับประเทศไทยเท่านั้น แต่แบบสอบถามนี้ ถูกแปลออกมามากกว่า 10 ภาษา ทั่วโลก นั่นหมายถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของ Apple นั่นเอง.

ส่วนใครอยากเห็นแบบสอบถาม สามารถตามไปลองทำได้ที่ http://survey.medallia.com?czctwzwc9nvhfp6&lng=th