ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เซเว่นปิดไหม ?

เช็คกันอีกครั้ง ! #พรกฉุกเฉินฯ มีข้อห้ามเรื่องเวลาหรือไม่

สำหรับวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถือเป็นวันแรกของการบังคับใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นยาแรงที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจประกาศใช้เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ครั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -30 เมษายน 2563

แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อ #พรกฉุกเฉิน ถูกนำปัดฝุ่นมาใช้งานใหม่อีกครั้ง หลายคนก็เริ่มกังวลว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน = ประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ ? ประชาชนยังสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม หรือเซเว่น อีเลฟเว่น ยังสามารถเปิดบริการ 24 ชั่วโมงหรือไม่ ตามไปดูคำตอบกันเลย


พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คืออะไร ? ถึงขั้นเคอร์ฟิวไหม


บางคนอาจพอทราบบ้างแล้วว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” นั้น กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความปลอดภัยของประเทศ โดยปกติ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะถูกนำมาใช้ช่วงที่อยู่ในภาวะสงคราม หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างรุนแรง

แต่ครั้งนี้ รัฐบาลมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ด้วยการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกคำสั่งเพิ่มเติมตามความจำเป็นแบบวันต่อวัน หรือที่เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า เริ่มจากมาตรการเบา ๆ ไปหาหนัก จนถึงมาตรการที่หนักที่สุด นั่นคือ “เคอร์ฟิว”

ฉะนั้น ทำใจให้สบายได้เลย แม้ตอนนี้ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่ยังไม่มีการปิดประเทศหรือประกาศเคอร์ฟิว เนื่องจากคนไทยในต่างประเทศยังสามารถเดินทางกลับไทยได้ เพียงแค่ต้องมีใบรับรองแพทย์จึงเข้ามาได้ ส่วนเรื่องการเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไร เพียงแต่ประชาชนอาจต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อรับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น


สรุป พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีข้อห้ามอะไรบ้าง ?


ห้ามทำ

ห้ามเดินทางเข้าประเทศ

ห้ามมิให้คนต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเส้นทางอากาศ ทางน้ำ ทางบก

**ยกเว้นคณะทูต ผู้ขนส่งสินค้าจำเป็น นักบิน ลูกเรือ แต่ต้องมีใบรับรอง ส่วนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ต้องมีใบรับรองแพทย์ fit to fly หรือติดต่อขอหนังสือจากสถานทูต

ห้ามเปิดและเข้าพื้นที่เสี่ยง

อาทิ สนามมวย ผับ สถานบริการ เป็นต้น

ห้ามกักตุนสินค้า

อาทิ การกักตุนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ต่าง ๆ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ

ห้ามชุมนุม

งดทำกิจกรรม หรือมั่วสุมในสถานที่แอดอัด

ห้ามเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News)

สิ่งที่สามารถทำได้

หน่วยงานภาครัฐ 

ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 อาทิ การตระเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ ยา เวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย / ชุดป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 / แอลกอฮอล์) หรือสถานที่ทำโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

สำหรับประชาชนที่รู้ตัวว่า ตนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง อาทิ เคยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 / เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางจากจังหวัดที่ถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง อย่างประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนั้น เบื้องต้น มีประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนกลุ่มนี้ ดำเนินการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ

ควรทำ

แนะนำให้กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่กับบ้าน 

บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ควรอยู่บ้าน และงดการเดินทาง หากไม่มีเหตุจำเป็น ประกอบด้วย

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดัน โรคปอด ภูมิแพ้ เบาหวาน หรือผู้ที่ทานยากดภูมิ เป็นต้น
  • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
ควรงดหรือชะลอการเดินทางไปต่างจังหวัด

ขอให้เดินทางเท่าที่จำเป็น เนื่องจากหลัง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการคัดกรอง ด้วยการตั้งด่านตรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องพบคือ การขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ถามข้อมูลเรื่องการเดินทาง การตรวจวัดไข้ รวมถึงอาจขอเบอร์ติดต่อกลับ ซึ่งต้องบอกว่า มาตรการนี้ เป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ เท่านั้น เพราะสุดท้าย ต้องดูว่าแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่มีการมอบหมายนโยบายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ?


ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เซเว่นปิดไหม ?


ตามที่บอกไว้ข้างต้นว่า หลัง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มมาตรการคัดกรอง รวมถึงมีอำนาจสั่งการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ #โคโรนาไวรัส ฉะนั้น แม้ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดเวลาห้ามออกจากบ้าน แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ดังเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ชั่วคราว ระบุว่า

ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Udonthani Update

อย่างไรก็ดี ซีพี ออลล์ ออกมาชี้แจ้งเพิ่มเติมว่า 7-Eleven ทุกสาขา ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการ เวลา 05.00-24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

สรุป 

ประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ ?
  • แม้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนยังสามารถออกจากบ้านได้ปกติ ยกเว้นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3 ประเภทข้างต้น
ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เซเว่น (ทั่วประเทศ) ปิดไหม ? 

ตามที่บอกไว้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมโรคโคโรนา 2019 และปัจจุบัน มีเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น (จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุดรธานี) ที่มีกำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. อย่าง “เซเว่น อีเลฟเว่น”

ภาพจาก เฟซบุ๊ก CPALL

สุดท้ายก็ต้องดูว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับเบา ๆ ที่รัฐบาลประกาศใช้ ณ ตอนนี้ จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดขแงโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ ? แต่หากควบคุมโรคไว้ไม่อยู่ มีการแพร่ระบาดเพิ่มก็อาจมีการประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชม. ในอนาคต

และในระหว่างที่รอสถานการณ์คลี่คลาย เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากออกไปเดินช้อปปิ้งข้างนอกด้วยตัวเองเสียเท่าไหร่ เพราะไม่มั่นใจว่าจะพาตัวเองเข้าไปยังจุดเสี่ยงหรือไม่ ? เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอแนะนำให้สั่งสินค้าประเภทอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานผ่านช่องทางออนไลน์ที่พร้อมให้คุณช้อปตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนจะสั่งได้จากที่ใดบ้างไปดูกันเลย

Lazada

สำหรับ “ลาซาด้า” ถือเป็นเว็บช้อปออนไลน์ที่มีชื่อเสียง จึงมีให้เลือกหลากหลายร้าน นอกจากนี้ Lazada ยังมีร้านค้าออฟฟิเชียลของ Big C และ Tesco Lotus อยู่ภายในเว็บไซต์ แน่นอนว่า คุณสามารถซื้อของสดและของแห้งที่วางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้ที่ลาซาด้า แถมตอนนี้ลาซาด้าเองก็มีโปรโมชั่น Lazada Birthday Sale 2020 ที่ช้อปออฟฟิเชียลของบิ๊กซีและโลตัสก็เข้าร่วมแคมเปญด้วย

  • ช้อป Big C ในลาซาด้า ส่งโปรแรงด้วยส่วนลดสูงสุด 75% พร้อมลดเพิ่มเมื่อใช้คูปองส่วนลดสูงสุดอีก 600 บาท
  • ช้อป Tesco Lotus ในลาซาด้า ส่งโปรแรงด้วยส่วนลด 70% พร้อมส่วนลดเพิ่มเมื่อใช้คูปองสูงสุด 20%

พิเศษ! สำหรับชาว Promotions ที่เราจะมอบโค้ดส่วนลดพิเศษให้ไปใช้ลดเพิ่มกับลาซาด้า เมื่อช้อปถึงยอดที่กำหนด ใครอยากได้ส่วลดเพิ่มต้องกดรับโค้ดที่ลิงก์ด้านล่างบทความนี้เลย


Shopee

หากคุณกำลังมองหาแหล่งช้อปออนไลน์ที่มีพร้อมโปรเด็ดซัมเมอร์ ต้องบอกว่า “ช้อปปี้” คือแหล่งช้อปที่น่าจะตอบโจทย์คุณไม่น้อย ด้วยมีสินค้าประเภทอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายร้าน และเร็ว ๆ นี้ ช้อปปี้ก็ใกล้จะมีโปร 4.4 ที่อาจะทำให้คุณได้สินค้าราคาถูกลงกว่าเดิมอีกด้วย


shopAt24

ต้องบอกว่า ShopAt24 เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีจุดเด่นที่ส่งฟรีทั่วไทย + รับได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และยามฉุกเฉินในเว็บไซต์ก็มีอาหารและขนมขบเคี้ยวให้เลือกหลากหลาย และที่สำคัญ คือ มีสินค้าโอท็อปด้วย ใครอยากชิมน้ำพริก ปลาแห้ง หรืออาหารแปรรูปจากตำบลต่าง ๆ ต้องแวะมาที่นี่


JD Central

เจดี เซ็นทรัล เป็นเว็บไซต์ที่คุณมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นบนเว็บไซต์เป็นของแท้ 100% ส่วนอีกหนึ่งความโดดเด่นของเว็บนี้ คือ มีการจัดชุดเซ็ตอาหารจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคมีอาหารแห้งราคาถูกไว้กินยามฉุกเฉิน


Tops Online

นี่เป็นอีกเว็บไซต์ที่มีทั้งอาหารแห้งและอาหารสดมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเสมือนเลือกช้อปบนห้างด้วยตัวเอง โดยท็อปส์จะมี Best Deal หรือสินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์


READ MORE :