9 กิจกรรมวันมาฆบูชาที่ควรปฏิบัติ ให้จิตใจผ่องใสเบิกบาน

ads

แนะนำกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาปี 2564 นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ โดยมีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนก็จะปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบาน พร้อมรับสิ่งดี ๆ ทำความดีต่อกัน เพื่อเตรียมตัวพร้อมฏิบัติในวันมาฆบูชา Promotions จึงขอแนะนำ 9 กิจกรรมวันมาฆบูชาที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้จิตใจสงบผ่องใส

9 กิจกรรมวันมาฆบูชาที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ

1 ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ ถวายสังฆทาน

วันมาฆบูชาถือเป็นวันพระใหญ่ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จึงเตรียมอาหารคาวหวานไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระด้วยดอกไม้ธูปเทียน และถวายสังฆทานที่วัด เป็นการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามอย่างพุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติ

2 ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม

เมื่อทำบุญตักบาตร ไหว้ และถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้ว ควรฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตใจผ่องใส รู้สึกสงบ ได้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธที่สามารถยึดถือนำไปทำความดีต่อไป

3 เวียนเทียน

ในวันมาฆบูชาจะมีพิธีเวียนเทียนในตอนกลางคืน โดยจะต้องนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปเดินวนรอบพระอุโบสถเวียนขวา แต่ละรอบให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบ 3 รอบแล้ว ให้นำไปปักบูชาตามจุดที่วัดเตรียมไว้ พิธีนี้เป็นการรำลึกถึงพระคุณทั้งสามของศาสนาพุทธ

4 ถือศีล สมาทานศีล

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะใช้โอกาสพิเศษนี้ ถือศีลสมาทานศีล เป็นศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้ เพื่อให้จิตใจสงบผ่องใส และย้ำเตือนข้อปฏิบัติตนที่ดี ให้มีสติอยู่เสมอ

5 นั่งสมาธิ

นอกจากถือศีลแล้ว การนั่งสมาธิก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพราะการนั่งสมาธิมีประโยชน์มากมาย ช่วยให้จิตใจรู้สึกสงบ ปลอดโปร่ง เบาสบาย มีสติมีสมาธิ ไม่ประมาท ได้คิดพิจารณาถี่ถ้วน ลดความเครียด ความเศร้าหมอง

ทำบุญในวันมาฆบูชา

6 ทำทานแก่ผู้ยากไร้

ทำความดีง่าย ๆ ส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นด้วยการทำทาน บริจาคของกินของใช้ให้แก่ผู้ยากไร้ เช่น เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ เป็นการรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น

7 จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

นอกจากการบริจาคของกินของใช้แล้ว ยังสามารถทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การทำความสะอาด ซ่อมแซม ปลูกสร้างสิ่งจำเป็น ตามวัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ

8 ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ ประดับธงชาติธงศาสนาพุทธ

นอกจากการไหว้พระที่วัดแล้ว พุทธศาสนิกชนยังสามารถไหว้พระที่บ้าน ด้วยการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ เป็นการเสริมสิริมงคล รวมทั้งการประดับธงชาติธงศาสนาพุทธที่บ้านและตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน เพื่อแสดงออกถึงการรำลึก

9 ทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ

การทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้ทุกวัน เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ในคุณงามความดี หากผู้คนทำความดี ก็จะทำให้มีสังคมที่ดีด้วย

ซื้อชุดสังฆทานผ่านทางออนไลน์ที่ Big C Online

แม้ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อของทำบุญ แต่ปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะสามารถหาซื้อของทำบุญอย่างชุดสังฆทานได้ง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ ขอแนะนำซื้อชุดสังฆทานที่ Big C Online มีหลากหลายแบบให้เลือก สินค้ามีคุณภาพดีทั้งของกิน ของใช้ ของจำเป็นสำหรับพุทธศาสนา เหมาะสำหรับถวายสังฆทาน พร้อมมีโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียง 74 บาท

ชุดสังฆทานที่ Big C Online

ในวันมาฆบูชาปีนี้ เมื่อทราบสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้ว ก็เตรียมตัวเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร ไหว้พระ ถวายสังฆทาน ถือศีล นั่งสมาธิ ทำทาน และอื่น ๆ เพื่อเป็นการทำความดี มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน ซึ่งสามารถหาซื้อชุดสังฆทานได้ง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ และเมื่อไปทำบุญไหว้พระที่วัดอย่าลืมป้องกันตนเองจากโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดด้วยเจลล้างมือ

READ MORE>>>

คลิกดูโปรโมชั่น “Big C” ได้ที่นี่ >>>