Home สำรวจตลาด โปรโมชั่น Sure Slim You Are What You Eat

โปรโมชั่น Sure Slim You Are What You Eat

Promotion Sure Slim You Are What You Eat


ชิงรางวัล ผลิตภัณฑ์จาก Sure Slim และบัตรรับประทานอาหาร

โปรโมชั่น You Are What You Eat ชิงรางวัล ผลิตภัณฑ์จาก Sure Slim และบัตรรับประทานอาหารจากร้านกับข้าวกับปลาแชร์เคล็ดลับหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยการส่งเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่มาที่ facebook.com/touchdigitalmag โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นจานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นเมนูคิดขึ้นเองเท่านั้นเจ้าของภาพและเมนูของ 10 จาน ที่ได้คัดเลือกจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Sure Slim และบัตรรับประทานอาหารจากร้านกับข้าวกับปลา ติดตามผลได้ที่ touchdigitalmag.com 

Exit mobile version