โปรโมชั่น สินเชื่อธนชาติ รถแลกเงิน

ads

Promotion สินเชื่อธนชาติ รถแลกเงิน

รับเงินวันนี้ เริ่มผ่อนปีหน้า

ธนาคารธนชาติ ขอแนะนำ สินเชื่อธนชาติรถแลกเงิน เริ่มต้นผ่อนแค่ 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ1 00,000 บาท ระยะเวลา 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถขอเลื่อนกำหนดวันครบชำระเงินงวดแรกได้เริ่มต้น 60 วัน สูงสุด 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ใครที่มีรถแล้วจำเป็นต้องใช้เงินก้อนลองเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นคุ้มๆ แบบนี้ได้ที่ธนาคารธนชาติสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 54