โปรโมชั่น ทริปไหนๆ… ก็ไร้แว่น @ รพ.จักษุ รัตนิน

ads

Promotion ทริปไหนๆ… ก็ไร้แว่น รพ.จักษุ รัตนิน


สิทธิพิเศษในการทำเลสิคต้อนรับสิ้นปี

ศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล ในเครือโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ขอมอบสิทธิพิเศษต้อนรับสิ้นปี “ทริปไหนๆ… ก็ไร้แว่น” ตลอดเดือน ธ.ค. 55 รับสิทธิพิเศษส่วนลดในการทำเลสิค LASIK หรือ PRK สูงสุด 10,000 บาท (จากราคาปกติ) หรือ สิทธิพิเศษส่วนลดในการทำเฟมโต เลสิค Femto LASIK (เลสิคไร้ใบมีด) สูงสุด 30,000 บาท (จากราคาปกติ) สามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น ได้ที่ โทร 02-639-3355 หรือ 0-2639-3300 ต่อ 290 หรือ 291