โปรโมชั่นเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

ads

Promotion เที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

77 จังหวัดทั่วไทยเตรียมเฮ รับส่วนลดค่าเข้างาน 50%

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมระดับโลก จึงได้จัดโปรโมชั่น 1วัน 1 จังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย ร่วมใจเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เงื่อนไขง่ายๆ คือนักท่องเที่ยวต้องซื้อบัตรหน้างาน และได้สิทธิตามวันเดือนปี ที่ระบุว่าจังหวัดของท่านได้สิทธิพิเศษ และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนซื้อบัตรหน้างาน เพื่อแสดงสิทธิว่าเป็นคนในจังหวัดนั้นๆ เพื่อรับสิทธิโปรโมชั่นส่วนลด 50% จากราคาขายปกติหน้างาน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบวันตามที่จังหวัดของท่านได้รับสิทธิ์  โทร. 053-114188 ต่อ 110 หรือwww.royalflora2011.com/