โปรโมชั่นออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม

ads

โปรโมชั่นออมสินรวมใจ… ช่วยภัยน้ำท่วม

เงินฝากประจำ 99 วัน สมทบช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกัน ธนาคารออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม เชิญชวนคุณมาร่วมออมเงินกับ เงินฝากประจำ 99 วัน ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.65% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และเงินฝากทุก 50,000 บาท ธนาคารออมสินก็สมทบทุนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม99 บาทด้วย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อธนาคารประชาชนช่วยภัยน้ำท่วมที่ให้วงเงินกู้30,000 บาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (8%) ภาวะแบบนี้คนไทยต้องช่วยกัน ธนาคารออมสินก็ยินดีช่วยคุณติดตามโปรโมชั่นทางการเงินอื่นๆ มากมายได้ที่ธนาคารออมสิน