แนะนำ 9 หนังสือในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต

13 ต.ค. 62 ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินต้องหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ ครบรอบ 3 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งไปกับเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ตลอดช่วงระยะเวลาของพิธีสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยผ่านหนังสือที่ได้รวบรวมมาให้คนไทยได้อ่านทั้ง 9 เล่ม คลิกดู 12 หนังสือ นิตยสาร ฉบับพิเศษ แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ควรค่าแก่การมี

1 หนังสือชุดแสงแห่งแผ่นดิน

ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดพระชนม์ชีพ นับตั้งแต่วันพระราชสมภพ การทรงงานที่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ และการเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ของประเทศชาติ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งแผ่นดินของคนไทยทั้งปวง

2 หนังสือการทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ

ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากคำบอกเล่าสุดประทับใจของ ‘ปราโมทย์ ไม้กลัด’ ผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดมามากกว่า 20 ปี ลูกชาวสวนส้มผู้ซึ่งได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมชลประทานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาทำงานให้กับประเทศชาติ

3 หนังสือศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา

หนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน โดยรวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สิ่งประดิษฐ์ นำมาเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ จำนวน 100 ข้อ พร้อมภาพประกอบและเกร็ดเสริมความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิดความรู้ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

4 หนังสือชุดศาสตร์พระราชา ฝนหลวง

หนังสือชุดศาสตร์พระราชา รวบรวมเรื่องราวพระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานตามแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะเป็ยโครงการฝนหลวง, ชั่งหัวมัน, ดอยคำ, กังหันน้ำชัยพัฒนา, แก้มลิง, แกล้งดิน, หญ้าแฝก และพระดาบส เพื่อให้คนไทยได้นำแนวคิดไปศึกษาและประยุกต์ใช้ให้พัฒนาประเทศชาติต่อไป

5 หนังสือ ธ เสด็จสวรรคาลัย Forever in Our Hearts

หนังสือพระราชประวัติฉบับย่อของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยภาพบรมฉายาลักษณ์และภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมไปถึงบทสัมภาษณ์พิเศษจากบุคคลที่เคยถวายงานอย่างใกล้ชิดบอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจ

6 หนังสือคิดถึงพ่อสู่ 2 ปีแห่งความจงรักภักดีนิรันดร

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยครบรอบ 2 ปี ของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ทรงประชวรไปจนถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมภาพประกอบ

7 หนังสือใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชดำริเพื่อแผ่นดิน

ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาการครองราชย์มานานกว่า 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

8 หนังสือพุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอดคล้องกับหลักทศบารมีของพระโพธิสัตว์ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ประชาชนชาวไทยสามารถทำตามได้จริง

9 หนังสือ Box Set พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี 3 ภาษา

Box Set หนังสือชุดพระเจ้าอยู่หัวและคณะองคมนตรี แปล 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบคุณงามความดี นอกจากนี้รายได้ทั้งหมดยังมอบให้มูลนิธิอนันทมหิดล

สำหรับคนไทยที่สนใจ สามารถหาซื้อหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทางเว็บไซต์ www.shopat24.com ซึ่งตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นพ่อหลวงในดวงใจ ลดราคาหนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 สูงสุด 10% เพื่อให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำหลักคำสอนมาใช้พัฒนาประเทศชาติสืบไป

อ่านเพิ่มเติม