รับหน้ากากอนามัยจากโรงงานมาซักขาย ผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2539

พบการกระทำดังกล่าว แจ้ง ตำรวจเข้าไปตรวจสอบก่อนเลย

น่าผวาเมื่อชาวจังหวัดสระบุรีพบว่ามีชาวบ้านรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากโรงงานไม่เปิดเผยชื่อ โดยมีค่าแรงแผ่นละ 1 บาท นำมาซักรีดทำความสะอาดกันอย่างน่าฉงน โชคดีที่ชาวบ้านเป็นหูเป็นตา แจ้งเจ้าหน้าที่ทำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบ และพบว่าเป็นหน้ากาก Recycle อธิบดีสาธารณสุขกล่าวว่ายังดีที่ไม่ได้มาจากโรงพยาบาล ถือว่ายังไม่ใช่ขยะติดเชื้อ

กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น หน้ากากมาจากไหน ทราบว่าไม่ได้มาจากโรงพยาบาล ก็เบาใจไปคำรพหนึ่งว่าไม่ใช่ขยะติดเชื้อ มาจากโรงงาน ไม่ใช่โรงพยาบาล อธิบดี กล่าวว่าไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ด้วยประการทั้งปวง

ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบว่า เจ้าของบ้านไม่อยู่ อยู่แต่กลุ่มเด็กวัยรุ่น 6 คน ที่กำลังซักหน้ากากอนามัยใช้แล้ว และรีด โดยแจ้งว่านำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้บอกชื่อ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการนำเหล็กในหน้ากากไปขาย แต่เบื้องต้นตำรวจต้องตรวจสอบต่อไป เพราะพฤติกรรมนั้นน่าสงสัย เนื่องจากมีการซักและรีดหน้ากากด้วย แทนที่จะงัดเอาเฉพาะเหล็กไปขายตามที่กล่าวอ้าง

เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ใช้วิธีเก็บหน้ากากอนามัยจากแหล่งที่หาได้ มาซักทำความสะอาดเตรียมพร้อมขาย เพราะอนาคตหากขาดแคลนมาก ๆ เราอาจจะได้เห็นสภาวการณ์แบบนี้ก็ได้ ซึ่งชาวบ้านส่วนมากยังเชื่อว่ามีหน้ากาก ดีกว่าไม่มี

ผิด พ.ร.บ. สาธารณสุข

ใน พ.ร.บ. สาธารณสุข หมวดที่ 3 ซึ่งกล่าวถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของท้องถิ่นนั้นอยู่ในมาตราที่ 20 คือ ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องการทิ้งขยะ การจัดเก็บ และการเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ แต่หากใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษ ดังนี้

  • ฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ. สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ กล่าวว่า ในส่วนขยะพิษ จะมีทางกรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย  ต้องดำเนินการเรื่องโทษตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535

การนำหน้ากากอนามัยจากโรงงานต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานของหนุ่มสาวโรงงานมาใช้งานต่อ แม้ว่าผ่านการซักแล้ว แต่ก็ยังถือว่าไม่เหมาะสมอยู่ เพราะฉะนั้น หากคุณได้รับข่าวสารนี้แล้ว ก็บอกต่อเพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้างถึงการเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง ในเวลานี้ด้วยค่ะ >> ป้องกัน COVID-19 ใส่หน้ากากอนามัยนาน ๆ อันตรายไหม ?

 

โดยปัจจุบันนี้ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยที่ผิด โดยผู้ที่ไม่ป่วย ก็ไม่จำเป็น้ต้องใส่หน้ากากคาร์บอน ที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ตลอดเวลา แต่หากต้องการใส่เพื่อป้องกันน้ำลาย ป้องกันฝุ่น ให้เลือกใช้หน้ากากผ้าแบบซักได้ และเวลาที่โดยสารรถยนต์สาธารณะ หรืออยู่ในห้องแออัด จึงจำเป็นต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

หน้ากากอนามัยแบบสีเขียว สีฟ้า หรือสีขาว ที่ใช้ทางการแพทย์ ถ้าเปียกชื้นต้องทิ้ง หน้ากากผ้าจะป้องกันได้แค่ละอองฝอย ลดและแบ่งกลุ่มให้คนปกติไปใช้เป็นหน้ากากผ้าแทน เพื่อให้กำลังการผลิตหน้ากากคาร์บอนได้ใช้ใน บุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มเสี่ยง การผลิตหน้ากากอนามัยนั้นปัจจุบันถูกจำกัดว่าห้ามส่งออกแล้ว ส่วนการทิ้งผู้ที่กำจัด ก็จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สาธารณสุข

 

ที่มาข่าวจาก :
1. เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์
2. ch7.com
3. bangkokbiznews.com