คนไทยตรวจสอบติดตามการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Corona Virus) ได้จากเว็บไหน?

nCOV2019 ระบาดหนักแต่ยังไม่เท่าโรค SARs

สถานการณ์การระบาดโรคปอดอักเสบโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่นในปี 2019 นี้ เป็นการระบาดที่เริ่มต้นจากประเทศจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 9,000 ราย และยังไม่ได้ระบุจำนวนผู้ที่ได้รับการกักกันเพื่อสังเกตการณ์ แต่สิ่งที่คนทั่วโลกได้รับรู้จากข่าวนี้คือการเฝ้าระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเตรียมความพร้อมไว้ เพราะโรคนี้ระบาดไปแล้วทั่วโลก ไม่ได้จำกัดพื้นที่ที่ประเทศจีนเท่านั้น

ลักษณะอาการผู้ติดเชื้อ โคโรน่าไวรัสอู่ฮั่น

โดยทุกปีจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวนมากระบาดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ หากมีการเดินทางข้ามประเทศก็จะมีการกระจายของเชื้อโรคมาก และโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่นมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากผู้ป่วยที่ได้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อในตลาดค้าสัตว์ทะเลแห่งหนึ่งที่อู่อั่น โดยในตลาดนั้นมีโซนสัตว์แปลกอยู่ด้วย เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ จะมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และเจ็บคอ และเยื่อจมูกอักเสบ หายใจได้ลำบากและมีอาการของปอดอักเสบรวมอยู่ด้วย ผู้ที่เสียชีวิตจะเกิดจากการทำงานของระบบร่างกายล้มเหลว และโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรักษา ทำได้แค่รักษาตามอาการ

จากการสรุปของเว็บไซต์ https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html กล่าวได้ว่า ไวรัสอู่ฮั่นนี้เกิดการระบาดไปอย่างรวดเร็วในประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อมากกว่าโรคซาร์ และเมอร์ส แต่น้อยกว่าไวรัสอีโบล่า และความรุนแรงยังน้อยกว่าโรคอีโบล่า เพราะมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดคือประมาณ 200 คน แต่น่าจะเป็นเพราะวิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์ที่ค้นพบการรักษาหลาอย่างทำให้ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคนี้ได้

South China Morning Post

คุณสามารถติดตามจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ South China Morning Post โดยมีการแยกจำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และอัพเดทจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดไว้ทุก ๆ วัน ทั้งผู้ป่วยที่พบในประเทศจีนและทั่วโลก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเรื่องนี้

การฟักเชื้อมีระยะเวลา 2 – 14 วัน ตั้งแต่ที่ได้รับเชื้อ นอกจากนี้ยังมีระบุว่าชาวอู่ฮั่นได้อพยพออกนอกเมืองไปแล้วกว่า 5 ล้านคน โดยได้อพยพไปที่ปักกิ่งเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเซิ่นเจิ้น และกวางโจว และนอกจากนี้ยังเดินทางออกนอกประเทศโดยมีข้อมูลจากสนามบินนานาชาติทั่วโลก ดังนี้ อันดับ 1) สุวรรณภูมิ อันดับ 2) สิงคโปร์ และอันดับ 3) นาริตะ ญี่ปุ่น นอกจากนี้สนามบินนานาชาติในประเทศไทย ยังติดอันดับ 1 ใน 10 ถึง 3 สนามบิน คือ ดอนเมือง ติดอันดับ 4 และอันดับ 9 คือ สนามบินภูเก็ต

สัตว์ป่าที่พบในตลาด Huanan Seafood Market ได้แแก่ เม่น หมี เต่า ลา เป็นต้น และตลาดนี้ถูกปิดแล้วในวันที่ 1  มกราคม 2563 ภายในตลาดนั้นมีเนื้อสัตว์ที่หลากหลาย

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่พวกเราสามารถหาความรู้ได้เองได้ที่ https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html โดยที่ไม่ต้องฟังข่าวมั่ว ๆ ปลอม ๆ ซึ่งทำให้แตกตื่นไปกันใหญ่ และหากโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วมีคนแจ้งตำรวจออนไลน์ก็จะได้รับโทษ ดังนี้ >> แชร์ข่าวปลอมไวรัสโคโรนามีโทษอะไรไหม ?

ดูโปรโมชั่นหน้ากากอนามัยได้ที่นี่