เด็กเล็กไม่ควรจ้องหน้าจอจริงหรือ? วันนี้มีงานวิจัยใหม่แล้ว

เด็กเล็กควรอยู่ห่างหน้าจอจริงหรือ?

คุณสามารถให้เด็กดู iPad, iPhone หรือหน้าจอได้ หากคุณอยู่ตรงนั้นคอยกำกับดูแล ซึ่งผลงานวิจัยเก่านั้น มีมาตั้งแต่ ปี 1999 โดยที่ หมอเด็กมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเด็กและของเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าจอโทรทัศน์ก หรือคอมพิวเตอร์ ว่าเด็กเล็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรจ้องหน้าจอหรือไม่ควรให้ดูทีวีนานๆ แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ถูกเปลี่ยนไปด้วย งานวิจัยใหม่ของ AAP หรือ American Academy of Pediatrics ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กล้วนๆ โดยมีการอนุโลม ให้เด็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบได้สามารถดูหน้าจอได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ ขวบครึ่ง ขึ้นไป และควรดูรายการที่มีคุณภาพเท่านั้น และไม่ใช่ปล่อยให้เด็กดูคนเดียว แต่ควรมีผู้ใหญ่คอยกำกับดูแล เพื่อที่จะสอน และ จำกัดการดูของเด็กด้วย และหากเด็กมีอายุต่ำกว่า 18 เดือน จะสามารถใช้ Video Chat หรือ คุยกันผ่าน LINE Chat แบบ video หรือ Facetime ได้ ไม่มีปัญหา

สำหรับเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี ก็สามารถดูหน้าจอทีวี หรือ computer ได้ เพียงแต่ว่าอย่าดูเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และต้องมีการจัดการเลือกช่องทีวีหรือสื่อต่างๆให้เหมาะสมด้วย เพราะอาจทำให้มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมอย่างอื่นๆของเด็ก เช่นการเล่น การนอน

AAP กล่าวว่า การทำวิจัยใหม่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน เพราะการข่าว ข้อมูล และ entertainment ต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าตกใจ และสิ่งที่จะไปคู่กันกับเทคโนโลยี ไม่ใช่ว่าไม่ใช้มันเลย แต่ใช้มันให้เหมาะสมให้เพียงพอต่อการพัฒนาการของเด็ก เพราะ Tablet หรือ Smartphone หากใช้เปิดพวกการเรียนอักษรภาษาต่างๆ มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กนั่นแหละ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องคอยดูแลก็คือ ต้องให้มั่นใจว่าเด็กในอายุเหมาะสมในระยะอายุเท่าใดควรได้รับการอนุญาตให้ดู content เช่นใด และเป็นระยะเวลาเท่าใดเท่านั้นเอง

ขอบคุณข่าวและภาพจาก Engadget