Home สำรวจตลาด อินเตอร์เน็ต 1 Gigabyte มีจริงหรือนี่?

อินเตอร์เน็ต 1 Gigabyte มีจริงหรือนี่?

Google ประกาศ ทดสอบ internet speed 1 GBPS

ทดสอบกันที่ Stanford University

ทางทีมงานได้รับข่าวสารมาจาก google ว่า ทาง google จะทดสอบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ที่สุดในโลก ที่มหาวิทยาลัย แสตนฟอร์ด ที่สหรัฐอเมริกา ด้วยความเร็ว 1 กิกกะไบต์ หรือถ้าเทียบเป็น เมกาไบต์ จะอยู่ที่ 1,000 megabyte กันเลยทีเดียว.  ลองนึกสภาพว่า ขณะนี้ ที่บ้านเรากำลังใช้ เน็ตที่มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ (ตามโฆษณา) 10 เมกาไบต์ แต่ที่ อเมริกานั้น พัฒนา ไปถึง 1 gb แล้ว.

ความแรงสูงอย่างนี้ ใช้อะไรนำสัญญาณ?

google กล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ โครงการ Google Fiber project ซึ่งจริงๆแล้วมีการทดลองอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับอาคารใน มหาวิทยาลัย 800 กว่าอาคารเท่านั้น ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการทดสอบและนำมาปรับใช้กับ เครือข่ายจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต. ส่วนวัสดุในการนำสัญญาณครั้งนี้ google แจ้งว่าเป็น fiber optic ที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Google Fiber แต่อย่างใด

Exit mobile version