สินค้าที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีอะไรบ้าง ? หาซื้อได้ที่ไหน ?

ads

สั่งจองเหรียญที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 62 นี้ ให้ประชาชนได้สั่งจองเป็นที่ระลึกและร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จรัชกาลที่ 10 สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการสั่งจอง วันนี้ทีมงาน Promotions.co.th ก็ได้รวบรวบข้อมูลให้ได้ทราบกันค่ะ


สินค้าที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ จองได้ที่ไหน


1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

เครดิตรูปภาพ : news.thaipbs.or.th/content/278122

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 99.9% ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขัดเงา 92.5% ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีจาว ราคาจำหน่ายเหรียญละ 20 บาท

2 เหรียญที่ระลึก

เครดิตรูปภาพ : news.thaipbs.or.th/content/278122

เหรียญที่ระลึก แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เหรียญที่ระลึกแพลทินัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,000,000 บาท เหรียญทีระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 92.5% ราคาจำหน่ายเหรียญละ 5,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท

3 เหรียญเฉลิมพระเกียรติ

เครดิตรูปภาพ : news.thaipbs.or.th/content/278122
เครดิตรูปภาพ : news.thaipbs.or.th/content/278122

เหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ผ่านช่องทาง 4 ช่องทาง ดังนี้ หน่วยงานของกรมธนารักษณ์, ธนาคารกรุงไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทย เปิดให้สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2562 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการจอง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ โทร.0-2265-6000 พิพิธภัณฑ์เหรียญ กษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ โทร.0-2281-0345-51 สำนักบริหารเงินตรา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2565-7900 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Read more…