Home สินค้าทั่วไป Online Shopping Experiences ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้! ที่ Shopee

ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้! ที่ Shopee

ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้! ที่ Shopee

มูลนิธิรามาธิบดี เปิดช่องทางการบริจาคใหม่ง่าย ๆ ที่ช้อปปี้

การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย บุคคลที่มีบทบาทอย่างมากในการรักษา คือ ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องกับการรักษา การวิจัยโรคต่าง ๆ ซึ่งการทำงานในช่วงโรคระบาดจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและรองรับผู้ป่วยในปริมาณมากได้ ซึ่งในช่วงที่มีการรณรงค์ให้คนอย่บ้านมากขึ้น รวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 4 ทุ่ม – ตี 4 ทำให้การออกไปข้างนอกเป็นไปได้ยาก หลายร้านค้าหรือหน่วยงานจึงมีนโยบายซื้อสินค้าออนไลน์ และบริการเดลิเวอรี่ เพื่อตอบโจทย์การอยู่บ้านมากขึ้น  รวมถึงการรับบริจาคแบบ E-Donation ผ่านช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิรามาธิบดีด้วย

การบริจาคเครื่องมือแพทย์กับมูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งขณะนี้กำลังมีโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับบริจาคสมทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นตัวช่วยที่สำคัญในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยทางมูลนิธิได้เปิดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย ว่าจะเป็นการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ การโอนเงินเข้าสู่ E-Banking ของธนาคาร และการร่วมบริจาคผ่าน Shopee ด้วย E-Donation

การบริจาคผ่าน E-Donation ผ่าน Shopee

การบริจาคแบบ E-Donation เป็นการบริจาคโดยการซื้อคูปองภายในเว็บไซต์ของ Shopee ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีได้มาเปิดร้านค้าแบบออฟฟิเชียลไว้ การซื้อขายเหมือนการซื้อ E-Coupon หรือ E-Voucher โดยเมื่อซื้อแล้วเงินจะเข้าสู่บัญชีของมูลนิธิรามาธิบดี ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จการบริจาคเงินเป็นการตอบแทน เมื่อซื้อไปแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้

ราคาและวิธีการซื้อ E-Donation ใน Shopee

การสั่งซื้อ E-Donation สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากใช้วิธีการเดียวกับการสั่งซื้อสินค้าปกติ และสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้เหมือนการบริจาคช่องทางอื่น ๆ แต่สะดวกกว่าสำหรับผู้ที่กำลังช้อปปิ้งอยู่ใน Shopee แล้วอยากร่วมบริจาค สามารถทำได้เลย ไม่ต้องหาช่องทางอื่น ๆ แต่ข้อเสีย คือ การบริจาคผ่าน Shopee มีการกำหนดยอดการบริจาคตามราคา E-Donation โดย E-Donation ของมูลนิธิรามาธิบดีมี 3 ราคา หรือ 3 ยอดการบริจาค ดังนี้

  • E-Doantion ราคา 100 บาท

  • E-Doantion ราคา 500 บาท

  • E-Doantion ราคา 1,000 บาท

การซื้อ E-Donation ใน Shopee สามารถทำได้ ดังนี้

  1. เลือกราคาบริจาคที่ต้องการ
  2. ระบุต้องการใบเสร็จในช่องหมายเหตุ หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย หากไม่ระบุในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถขอรับใบเสร็จได้อีก
  3. เลือกวิธีการชำระเงิน
  4. กดรับสินค้า เพื่อยืนยันการบริจาค
  5. ตรวจสอบการบริจาคได้โดยการเข้าไปที่การแจ้งเตือน และคลิก “รายการอัพเดตจาก Shopee”

ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ Shopee ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งร้านค้าที่จำหน่าย E-Donation ก็เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลของมูลนิธิเองจึงมีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ เป็นการช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดได้อย่างสะดวก เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version