ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบไม่เสียค่าธรรมเนียมที่บิ๊กซี – 31 สิงหาคม 2561

ads

จ่ายเงินสบทบ ที่บิ๊กซี ทุกสาขา

สำหรับผู้ที่ขอยื่นเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มาแล้ว จะต้องส่งเงินสมทบ 100 – 150 บาท ต่อเดือนไม่ต้องเดินทางไปยัง 3 ธนาคารของรัฐเหมือนเดิมอีกต่อไป จากแต่ก่อนที่ต้องไปธนาคารออมสิน, ธกส., ธนาคารกรุงไทย แต่ปัจจุบันนี้หากจะส่งเงินส่งทบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ก็เข้าไปจ่ายที่บิ๊กซีได้อีกด้วย

ผู้กระกันตน มาตรา 40 คือใคร?

  1. แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนจาก บริษัท และ ระบบห้างร้าน
  2. ผู้ที่มีอายุ 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องจ่ายเงินสมทบด้วยตัวเอง มีทางเลือกจ่าย 2 แบบ คือ

  1. คุณจ่ายเงิน 70 บาท ต่อเดือน รัฐช่วย 30 บาท รวมเป็น 100 บาท
  2. คุณจ่ายเงิน 100 บาท ต่อเดือน รัฐช่วย 50 บาท รวมเป็น 150 บาท

หากเดินทางมาจ่ายที่บิ๊กซี ในวันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่คาดว่าจะต้องมาในเวลาราชการ เพราะระบบการชำระเงินจะเชื่อมต่อกับข้อมูลของทางราชการตัดยอดในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางบริการท่ี่ประชาชนจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และลดระยะเวลาการเดินทางไปยังธนาคารช่องทางเดิมที่ประกันสังคมกำหนด

Read More :