Sephora แจกคะแนน 2X + 3X กับ White และ Black

ads

ฉลองวันสตรีโลกเพิ่มคะแนนเลยทันที

International Women’s Day Bonus Sale วันนี้ Sephora เห็นความสำคัญของสิทธิของผู้หญิง และร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจความสามารถและความสำคัญของเพศหญิง ซึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้ ทาง Sephora ได้ออกแคมเปญ Women’s Day Bonus เพิ่มคะแนนสะสมให้กับผู้ถือ Sephora White และ Sephora Black เพิ่มคะแนนสะสม 2 เท่า และ 3 เท่าตามลำดับโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือ Sephora White จะได้คะแนนเพิ่ม 2 เท่า เมื่อซื้อสินค้าใดๆก็ตามที่ Sephora.co.th

ผู้ถือ Sephora Black จะได้คะแนนเพิ่ม 3 เท่า เมื่อซื้อสินค้าใดๆก็ตามที่ Sephora.co.th

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง 9 มีนาคม 2559 โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และหากใช้ โค้ดส่วนลด Sephora จะได้คะแนนคืนแค่ครึ่งเดียวเช่น จาก 2 เท่า เหลือ 1 เท่า และจาก 3 เท่าเหลือ 1.5 เท่า (คิดจากราคาที่หักส่วนลดแล้ว) คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดชำระจริงหากซื้อสินค้าที่ร้าน Sephora ทุกสาขา (เช่นสาขา mega bangna, เอ็มควอเทียร์ ฯลฯ)