6 ตรายางที่ใช้ในสำนักงาน ที่จำเป็น มีอะไรบ้าง

ads

ตรายางใช้บ่อยในสำนักงานที่ควรมีไว้

การทำงานในสำนักงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้าง ร้าน สำนักงานราชการ ในส่วนของเอกสารสำคัญของสำนักงานจำเป็นต้องมีตรายางตรายางเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และเพื่อยืนยันของที่มาของเอกสารนั้น ๆ ได้ ตรายางที่ใช้บ่อยและจำเป็นมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

1.ตรายางวันที่

ตรายางนี้จะเห็นใช้กันบ่อยในหลายๆสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกี่ยวกับด้านอะไรก็ตาม ถ้าพูดถึงในส่วนของเอกสารแล้วทุกสำนักงานต้องมีการลงวันที่อย่างแน่นอน อีกทั้งตรายางวันที่ยังช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการประทับตราวันที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในส่วนของการลงวันที่และเพื่อความรวดเร็วในกรณีที่มีเอกสารเป็นจำนวนมากได้อีกด้วย ทุกสำนักงานควรมีไว้ มีราคาเริ่มตั้งแต่ 45 – 180 บาท

2.ตรายางจ่ายแล้ว

ตรายางนี้เหมาะสำหรับสำนักงานฝ่ายบัญชีจัดซื้อ หรือร้านค้าต่างๆ มีไว้สำหรับใช้ตรายางจ่ายแล้วประทับตราลงบนบิลสินค้าได้/ใบสั่งสินค้าได้ มีราคาอยู่ที่ 135 บาท

3.ตรายางตรวจแล้ว

ตรายางนี้เหมาะมากสำหรับคุณครูเมื่อตรวจการบ้านจำนวนมาก คุณครูใช้ตรวจงานนักเรียนได้รวดเร็ว ไม่ต้องเซ็นทีละเล่มได้สะดวกมากขึ้น มีราคาอยู่ที่ 130 บาท

4.ตรายางด่วนมาก

ตรายางนี้เหมาะสำหรับเมื่อการทำงานเอกสารในสำนักงานมีหลายกระบวนการในการทำงาน เมื่อมีเอกสารเข้ามาแล้วต้องการด่วนมาก ใช้ตรายางด่วนมากประทับตราไว้ก็ช่วยให้การจัดการงานเอกสารเป็นระบบที่รวดเร็วขึ้นมาได้ มีราคาอยู่ที่ 148 บาท

5.ตรายางอนุมัติ

ตรายางนี้เหมาะสำหรับเอกสารส่วนใดอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรายางนี้ช่วยได้มากในการแบ่งแยกสถานะของเอกสาร ให้เป็นระบบระเบียบ สามารถจัดการงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและยังไม่เสร็จไม่ให้ปะปนกันได้ มีราคาอยู่ที่ 148 บาท

6.ตรายางสำเนาถูกต้อง

ตรายางนี้เหมาะสำหรับสำนักงานราชการ การใช้ตรายางสำเนาถูกต้องช่วยทำให้เอกสารนั้นเป็นทางการมากขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการได้อีกด้วย มีราคาอยู่ที่ 148 บาท

ตรายางประทับถือว่าเป็นอุปกรณ์ในสำนักงานอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่งานเอกสาร ช่วยทั้งในด้านจัดระบบเอกสาร และความถูกต้องแม่นยำในการจัดการเอกสารต่าง ๆ ออฟฟิศคุณล่ะมีตรายางที่จำเป็นไว้หรือยัง

ภาพประกอบจาก https://www.officemate.co.th/https://promotions.co.th/discount/view/officemate.html