วันไหว้พระจันทร์ 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันขึ้น 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน ที่จะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและมีความสวยงามที่สุด ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นวันแห่งความกลมเกลียว ความสามัคคีกันในครอบครัว โดยจะมีการไหว้เจ้า และร่วมแบ่งขนมไหว้กินกันเพื่อเป็นมงคลในชีวิตกับกลุ่มญาติพี่น้อง

วันไหว้พระจันทร์ในปี 2563 นั้นตรงกับวันวันพฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงของชาวจีน ที่ชาวจีนจะเรียกว่า จงชิว (Zhong Qiu) แปลว่า กลางฤดูใบไม้ร่วง วันไหว้พระจันทร์ถือเป็นประเพณีที่ชาวจีนสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยมีความเชื่อว่าในวันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงได้งดงามมากที่สุด และเต็มดวงกลมสวย อีกทั้งชาวจีนยังให้พระจันทร์เป็นสัลักษณ์ของความสวยงามอีกด้วย และเป็นสื่อกลางที่หมายถึงความคิดถึง เมื่อยามต้องจากคนในครอบครัวไปไกลบ้าน ก็จะอาศัยการนั่งมองดวงจันทร์แทนความคิดถึงนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นวันที่คนในครอบครัวจะได้อยู่ชมพระจันทร์ร่วมกันอีกด้วย

♦ การไหว้พระจันทร์ ♦

การไหว้พระจันทร์ตามความเชื่อก่อนหน้านี้ ผู้ชานชาวจีนจะไม่นิยมไหว้พระจันทร์ เนื่องจากพระจันทร์เป็นหยิน ซึ่งถือเป็นธาตุของผู้หญิง จึงใหผู้หญิงเป็นคนไหว้เท่านั้น แต่ในปัจจุบันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถไหว้ได้เช่นเดียวกัน  การไหว้พระจันทร์ จะเริ่มตอนหัวค่ำที่พระจันทร์จะเริ่มปรากฎตัวบนท้องฟ้า ซึ่งพิธีจะดำเนินไปจนถึงเวลา 4-5 ทุ่ม หลังจากที่ทำพิธไหว้พระจันทร์เสร็จทุกคนในครอบครัวจะตั้งวงแบ่งกันทานขนมไหว้พระจันทร์ โดยต้องนำมาหั่นแบ่งให้ครบตามจำนวนคนในครอบครัว และห้ามขาดหรือเกินเด็ดขาด และต้องมีขนาดเท่ากัน ขนมไหว้พระจันทร์นั้นจะแสดงถึงความกลมกลืนโดยสังเกตได้จากรูปของขนมไหว้พระจันทร์จะมีลักษณะเป็นวงกลม

ขนมไหว้พระจันทร์

ถึงแม้จะเป็นวันไหว้พระจันทร์ที่เป็นเทศกาลของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนก็ได้ทำพิธีไหว้พระจันทร์นั้นเช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ ขนมไหว้พระจันทร์ (Moon Cake) ของไหว้สำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งดั้งเดิมจะเป็นไส้หวาน หรือ ไข่เค็มสอดไส้ด้วยธัญพืชที่มีรสหวานเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มรสชาติของไส้ขนมไหว้พระจันทร์ที่เพิ่มมากขึ้น ขนมไหว้พระจันทร์ก็สามารถหาซื้อล่วงหน้าได้ทั่วหากไม่สะดวกเดินทางเลือกซื้อเองก็สามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น BigC Online, Top, Lotus เป็นต้น

นอกจากนี้ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อดิ่มซำต่าง ๆ ก็ออกสูตรขนมไหว้พระจันทร์ของตัวเองในราคาที่ซื้อฝากเพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ใหญ่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ถั่วแดง (ราคา 80 บาท) และเม็ดบัวไข่เค็ม (ราคา 100 บาท) จากร้าน HONG BAO ที่จะวางจำหน่ายเพียงช่วงเดียวของปีเท่านั้น

 READ MORE :