Zalora Rebrand เป็น LOOKSI เริ่มต้น 5 พฤษภาคม 2560

ข่าวใหม่ ช๊อควงการแฟชั่น จากที่มีการคาดการณ์ว่า Zalora จะปรับปรุงเว็บไซด์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แต่ตอนนี้  Zalora จะทำการ Rebrand เป็น ” LOOKSI ” (ลุคซี่ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะแปลว่า ดูสิ) แล้ว และเปลี่ยน URL จากเดิม Zalora.co.th เป็น LOOKSI.com เพื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางด้าน Fashion ซึ่งทาง Zalora จะทำการเปลี่ยน หน้าเว็บจากเดิม เป็น LOOKSI ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 6 โมงเย็น ซึ่งในขณะนั้น จะยังไม่สามารถเข้าช้อปที่ Zalora.co.th ได้ ซึ่งจะสามารถเข้าได้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศจากทาง Zalora โดยตรง

สำหรับผู้ที่จะใช้ รหัสส่วนลด Zalora จะต้องเปลี่ยนมาใช้ ส่วนลด LOOKSI แทน ในอนาคต เพราะ Zalora Thailand จะไม่มีอีกต่อไป และทุกคนสามารถหาโปรโมชั่นและส่วนลด LOOKSI ได้ ที่ https://promotions.co.th/discount/view/looksi.html