อาชีวะเย็บหน้ากากอนามัยผ้าเปลี่ยนไส้กรองได้ ส่งมอบให้กระทรวงศึกษา แจกบุคลากรทางการศึกษา

ชาวสาขาวิชาออกแบบและแฟชั่นเย็บหน้ากาก ช่วยป้องกันฝุ่นและโควิด-19

หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่หายากมากในช่วงนี้ เพราะปัญหาที่รุมเร้าไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 และโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดล้วนต้องการหน้ากากอนามัยในการป้องกันทั้งสิ้น ทำให้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด การอัพราคาหน้ากากอนามัย และการนำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนนี้เป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทั้งกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องป้องกันฝอยละอองและฝุ่นต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศ เป็นการป้องกันระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาฝุ่นและโควิด-19 ที่อาจจะมีการสูดดมเข้าไปในร่างกายได้ ทำให้ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

โดยปกติหน้ากากอนามัยจะนิยมใส่เฉพาะผู้ป่วย เพื่อป้องกันฝอยละอองเวลาหายใจ ไอ หรือจาม แล้วฟุ้งกระจายไปสู่ผู้อื่น ผู้ที่ไม่ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่การระบาดของโควิด-19 ที่บางครั้งผู้ป่วยอาจจะไม่แสดงอาการ ทำให้คนหันมาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตนเองมากขึ้น แม้จะไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยก็ตาม ความนิยมใส่หน้ากากป้องกันไว้ก่อน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

ในช่วงแรกของของการเกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 มีคนต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแบบ N95 ที่มีประสิทธิภาพป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ ซึ่งในเวลานั้นหน้ากากอนามัยยังไม่เป็นสินค้าควบคุม มีการนำเข้าและส่งออกจำนวนมาก จนกระทั่งเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ช่วงแรกก็ยังไม่มีการควบคุมหน้ากากอนามัยจนหน้ากากอนามัยขาดตลาดจึงกำหนดมาตรการควบคุมการซื้อขายสินค้าประเภทนี้  การควบคุมที่ช้าเกินไปทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนเริ่มมีการซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเกิดฝุ่น PM2.5 และทวีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการกักตุนสินค้า ทั้งตัวผู้บริโภคเองและร้านค้าต่าง ๆ การกักตุนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมายังมีปัจจัยอื่น ๆ  ที่นำไปสู่การขาดแคลนหน้ากากอนามัย เช่น จำนวนผู้ผลิตหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำนวนคนงานในโรงงานหน้ากากอนามัย แต่ถือเป็นส่วนน้อย และหลาย ๆ โรงงานก็เร่งผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่

สอศ. แก้ปัญหาหน้ากากขาดแคลนด้วยการบริจาค 50,000 ชิ้น 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับคำสั่งมาจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ สอศ. ดำเนินการโดยให้สถานศึกษาอาชีวะที่มีสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 50,000 ชิ้น โดยกระจายไปยัง 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 10,000 ชิ้น

หน้ากากอนามัยผ้าที่ผลิตเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ โดยขั้นตอนการผลิตหน้ากากอนามัยมีความปลอดภัย เน้นการใช้งานจริง เลือกใช้ผ้าที่สามารถกันฝุ่น PM2.5 ได้ และกันไวรัสโคโรนา สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยการซักให้สะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง

การให้นักเรียนอาชีวะสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ทำหน้ากากอนามัยผ้า นอกจากเป็นการช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือของนักเรียนอีกด้วย ทำให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาฝีมือการตัดเย็บที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลนแบบนี้ การทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เองดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถึงแม้ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แต่ก็มีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าด้วยสาร Sanisol RS หรือการซ้อนผ้าหลายชั้น นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมาก ๆ คือ การล้างมือให้สะอาด และการพกเจลล้างมือติดตัวไปเสมอเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงการทำประกันไวรัสโคโรนา เพื่อประกันความเสี่ยงหากป่วยขึ้นมากะทันหัน

อ่านเพิ่มเติม: