ลงทะเบียน “โฮงยาไทยพร้อม” หรือ “วัคซีนโฮงยาไทย” ได้ที่ไหน?

ตั้งแต่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยความรุนแรงของเชื้อโควิด – 19 สามารถพบได้ทั้งผู้ติดเชื้อแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ ทำให้หลายคนเกิดความกังวลและไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อหรือไม่ เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองเบื้องต้นอย่างที่ควรทำมา อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง พกเจลทำความสะอาดมือ เป็นต้น และอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการป้องกันตัวเอง นั่นคือ เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดอัตราการเสียชีวิต หรือ ช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้

คุณสามารถเข้ารีบการฉีดวัคซีนได้ง่าย ๆ โดยการลงทะเบียนในพื้นที่ของคุณ หรือ เว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนล่าสุด! แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บลิงค์ “โฮงยาไทยพร้อม” เป็น “วัคซีนโฮงยาไทย” เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ลงทะเบียน หรือ จองคิวการฉีดวัคซีนไว้กับ “โฮงยาไทยพร้อม” สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวได้ ดังนี้

โดยเว็บ “วัคซีนโฮงยาไทย” สามารถตรวจสอบคิว การรับวัคซีนเข็ม 1 ได้ เมื่อโรงพยาบาลได้รับวัคซีนตามการจัดสรรของคณะกรรมการจังหวัดจะนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ฉีด ที่จัดโดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนในเว็บ “เชียงรายร่วมใจ” เลือกการฉีดที่จัดโดย รพ. เขียงรายประชานุเคราะห์ จะนำมาแสดงคิวในเว็บ “วัดซีนโฮงยาไทย” และ นัดหมายวัน เวลา อีกครั้งเมื่อได้รับจัดสรรวัคซีน

ไลน์ หรือ แอป “หมอพร้อม” จะแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 และการนัดหมายเข็ม 2

ลงทะเบียน เชียงรายร่วมใจ

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://19.32.29/covid19cr/web/index.php?r=crprom%2Fcreate
 2. กรอกข้อมูลทั่วไป
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ – นามสกุล
 • วัน / เดือน / ปีเกิด
 • เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ข้อมูลที่อยู่
 1. ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ประเภทกลุ่มประชากร
 • สถานที่ ที่ต้องการจองคิวฉีดวัคซีน
 1. กดบันทึกข้อมูลการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19
วัคซีนโฮงยาไทย ขอบคุณภาพจาก : www.chiangraifocus.com

***การลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ลงวันที่นัดหมาย เมื่อหน่วยบริการได้รับวัคซีนแล้ว จะแจ้งผ่านหน้าผลการลงทะเบีบน เพื่อมารับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับ สำหรับการลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง/คน ไม่สามารถลงทะเบียนหลายหน่วยบริการได้

ค้นหาข้อมูล หรือ ตรวจสอบสิทธิ

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องเว้นวรรค)
 2. กรอกชื่อจริง(เฉพาะชื่อ ไม่มีคำนำหน้า ไม่กรอกนามสกุล)
 3. กดปุ่มค้นหาข้อมูล
 4. พิมพ์ใบยินยอมและนำมาในวันนัดหมาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hotline โฮงยาไทย  

 • โทร : เบอร์ 061-2672332 , 061-2671551 , 080-4722347 , 080-4157830
 • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์ (วันราชการ)
 • เวลาทำการ : เวลา 08.00-20.00น. เสาร์-อาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา08.00-16.00น.

แจ้งสำหรับการนัดหมายเข้ารับฉีดวัคซีน เข็ม 1 ซิโนแวค วันที่ 14-17 ก.ย. นี้ สำหรับกลุ่มเสี่ยง อายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่จองผ่าน “เชียงรายร่วมใจ” และประสงค์ฉีดหน่วยบริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกรุณาตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ ในเว็บ “เชียงรายร่วมใจ” และกรอกใบยินยอม ก่อนมาฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

 • ไม่อดหลับอดนอน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา กาแฟ
 • ต้องไม่มีอาการไข้ หรือ อาการเจ็บป่วย
 • สองวันก่อนฉีด และหลังงดการอออกำลังกายหนัก
 • ดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี
 • ฉีดวัคซีนแขนที่ไม่ถนัด และหลังฉีดสองวัน อย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็ง หรือ ยกของหนัก

สิ่งสำคัญเพิ่มเติม

 • ก่อนออกจากบ้านควรเตรียมบัตรปรัชาชน
 • วันเวลานัดฉีดวัคซีน
 • สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลทำความสะอาดมือ

***หากมีโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา หรือ วัคซีน และการตั้งครรภ์ รวมถึงข้อมูลที่แพทย์ควรทราบ ต้องแจ้งให้ละเอียด เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ


บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม