บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เปิดรายละเอียดครบจบในที่เดียว

รายละเอียดลดค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมาเรียกว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจไปจนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดทางหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมอีกหนึ่งมาตรการสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนานถึง 12 เดือน

โดยล่าสุดทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำและค่าไฟให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม โดยสามารถรับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟ โดยมีระยะเวลาดำเนินการมาตรการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน โดยมีรายละเอียดมาตรการดังนี้

ค่าไฟฟ้า

เงื่อนไขที่ควรรู้สำหรับค่าไฟฟ้าจะได้รับค่าการสนับสนุนค่าไฟจากมาตรการของรัฐบาล โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเงื่อนไขหากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี และภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่มีการใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าส่วนเกินเองทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่เคยใช้ สิทธิ์ค่าไฟฟ้าสามารถขอรับสิทธิ์โดยการลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแจ้งความประสงค์

ค่าน้ำประปา

สำหรับค่าน้ำประปาจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทแต่จะต้องชำระค่าน้ำประปาส่วนเกิน 100 บาทด้วยตนเอง และหากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอรับสิทธิ์

นอกจากนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยทุกสิ้นเดือนจะมีการส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดสู่กรมบัญชีกลาง

ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสินค้าสามารถยื่นขอรับสิทธิ์จากสถานที่ด้านบนที่เรารวบรวมข้อมูลมาฝากกันได้อย่างไรก็ตามหากมีโครงการและมาตรการช่วยเหลือที่น่าสนใจจากหน่วยงานภาครัฐแน่นอนว่า Promotions.co.th ของเราจะนำมาอัพเดทให้ทุกคนทราบกันอย่างแน่นอน

 READ MORE :