Home สำรวจตลาด ข่าวสาร แอป CITIZENinfo คืออะไร? ช่วยเรื่องโคโรน่าไวรัส COVID-19 ได้ยังไง?

แอป CITIZENinfo คืออะไร? ช่วยเรื่องโคโรน่าไวรัส COVID-19 ได้ยังไง?

แอป CITIZENinfo คืออะไร? ช่วยเรื่องโคโรน่าไวรัส COVID-9 ได้ยังไง?

ดาวน์โหลแอป CITIZENinfo เพื่อเป็นอีกตัวช่วยกรณีโควิด-19

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน หลายหน่วยงานก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงานของภาครัฐเองก็เช่นกัน เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน รวมถึงการรับฟังเสียงของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการภายในหน่วยงาน ในช่วงปี 2561 หน่วยงานรัฐบาลได้มีแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo ที่เข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ดังนี้

ที่มาของแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน (DGA), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการทั่วประเทศ เกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้การบริการของรัฐเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ก้าวแรกของการทำแอปพลิเคชั่นเริ่มต้นโดยการให้แต่ละหน่วยงานปักหมุดที่ตั้งสำนักงานลงในแอปพลิเคชั่น จากนั้นจึงเริ่มยกเลิกการขอสำเนาเอกสารต่าง ๆ ในการทำธุรกรรม เริ่มที่การไม่ขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วจึงขยายผลไปยังเอกสารอื่น ๆ

ฟังก์ชั่นภายในแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชการ ดังนั้น ภายในแอปพลิเคชั่นจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้

1 พิกัดหน่วยงานราชการและวิธีการเดินทาง

แอปพลิเคชั่นนี้มีระบบ GPS สำหรับการเดินทางไปยังหน่วยงานราชการที่คุณต้องการ ซึ่งความสะดวก คือ คุณสามารถเช็กได้ว่าธุรกรรมที่ต้องการทำ หน่วยงานใดอยู่ใกล้ที่สุด พร้อมบอกวิธีการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียด

2 บอกข้อมูลสำนักงานและธุรกรรมที่สามารถทำได้

การบอกข้อมูลสำนักงานและธุรกรรมที่สามารถทำได้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ว่าธุรกรรมที่ต้องการทำรายการ สามารถทำได้ที่ใดบ้าง พร้อมบอกขั้นตอนคร่าว ๆ และคำนวณเวลาการทำธุรกรรม

3 บอกเอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารเป็นสิ่งที่จะต้องมีอย่างครบถ้วนในการทำธุรกรรม บ่อยครั้งที่การขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่งผลให้การทำธุรกรรมต้องหยุดชะงักและไม่สามารถทำรายการสำเร็จได้ แอป CITIZENinfo จึงมีข้อมูลส่วนนี้เตรียมไว้บริการประชาชน

4 ฟังก์ชั่นบริการยอดนิยม

ฟังก์ชั่นบริการยอดนิยมเป็นฟังก์ชั่นที่รวบรวมธุรกรรมที่คนนิยมใช้บริการมากที่สุดมาจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ในทันที

5 การให้คะแนนการบริการ

การบริการที่ดีจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การให้คะแนนการบริการจึงนำไปสู่การปรับปรุงการใหบริการ และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย

6 ระบบให้ข้อมูลจุดบริการของรัฐ

ระบบสวัสดิการและบริการของรัฐ เช่น ชิม ช้อป ใช้ เป็นบริการที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการบริการด้านข้อมูล และข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่อย่างครบถ้วนในแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo กับความสะดวกในกรณี COVID-19

 

จากประโยชน์ของแอปพลิเคชั่นที่ได้กล่าวไปข้างต้น การมีข้อมูลและ GPS นำทางไปยังศูนย์ราชการต่าง ๆ มีประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 เพราะเมื่อประชาชนรู้สึกป่วย สามารถค้นหาสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อม GPS นำทางคุณไปยังสถานพยาบาลนั้น

วิธีการค้นหาสถานพยาบาลใกล้คุณ

1 เข้าสู่แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

2 เลือกแบนเนอร์สถานพยาบาลรัฐใกล้คุณ

3 เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการจากรายชื่อสถานพยาบาลใกล้คุณทั้งหมด

4 กดปุ่มนำทาง เพื่อให้ GPS พาคุณไปสถานพยาบาลนั้น

ช่องทางการดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ

1 สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด และกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

2 Play Store สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์

3 App Store สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ IOS

การมีแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เพราะการทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการต้องใช้เวลา เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก การรู้จักเตรียมตัวก่อนจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก นอกจากนั้นแอปพลิเคชั่นยังมีการอัปเดตให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การมีแอปสถานพยาบาลสแตนบายด์สำหรับผู้ป่วยในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด ถือเป็นอีกหนึ่งแอปที่ควรมีติดโทรศัพท์ไว้ และหากยังกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการป่วย อาจเพราะไข้หวัดธรรมดา หรือกังวลเกี่ยวกับโคโรน่า สามารถทำประกันเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ ซึ่งในช่วงนี้บริษัทประกันหลายแห่งออกกรมธรรม์สำหรับไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 โดยเฉพาะ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันที่มากขึ้นอีกระดับของคุณ

อ่านเะิ่มเติม:

Exit mobile version